Vård & omsorg‎ > ‎

Gymnasiearbetet

skickad 17 mars 2014 07:39 av eva.hildeblom-darrell@ksgyf.se   [ uppdaterad 24 apr. 2014 02:07 av Dominika Svensson ]
Så här har vi lagt upp gymnasierbetet för våra elever:

Gymnasiearbetet - Vård- och omsorgsprogrammet  100p


Mål

”Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva din förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet”.


Uppgift


 1. Planera, genomföra och utvärdera  vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.

 2. Arbetsuppgiften dokumenteras på lämpligt sätt.

 3. Arbetsuppgiften kan också utföras i företagsliknande former


Genomförande


Enskilt eller i grupp (de enskilda insatserna bedöms, max 3 personer i gruppen).


 1. Du får en fallbeskrivning som du vinklar mot din valda yrkesutgång (Sjukvård, hemsjukvård, särskilt boende, hemtjänst.....)


 1. Du börjar planera och lägga upp förslag och idéer på vanligt förekommande arbetsuppgifter kring fallbeskrivningen .


 1. Utifrån fallbeskrivning: planera hur den tänkta uppgiften ska genomföras. Här ska du berätta om diagnos (orsaker, konsekvenser), olika behandlingsmetoder, bemötande, vård- och omsorgsinsatser, rehabilitering,/habilitering, dokumentation, lagstiftning, internationellt perspektiv, arbetsmiljö, IT etc.


 1. Utvärdera, reflektera över genomförandet. Utvärderingen sker utifrån den egna planeringen för uppgiften.  Hur fungerade det? För- och nackdelar, andra alternativ till  

   genomförande - syn på de egna insatserna, värdering av de valda metodernaExamination

APL - i de vanligt förekommande arbetsuppgifterna på arbetsplatsen. Examinator USK från verksamheten

Skolan: Fallbeskrivningar - redovisning efter varje avslutat arbete. (Fallbeskrivning 1, 2, 3)


Tidsplan


Introduktion i gymnasiearbetet


Ca 8 tillfällen innan APL på hösten = 12 undervisningstimmar

Fallbeskrivning nr 1 Stroke

APL HT2013


Efter APL 4 lektionstillfällen ca 6 lektionstillfällen

Fallbeskrivning nr 2 Diabetes

APL VT2014 9-12

    

 4 lekt.tillfällen 6 timmar

Fallbeskrivning nr 3  Valbart


v. 13 och framåt Uppföljning individuellt
//Gunilla berg Christoffersson
Anna Blomqvist
Gunnel Tellmo
Gudrun Söderberg
Eva H DarrellArbetsplan:

 1. Fallbeskrivning

 2. Insamling av material

 3. Lagar/regler

 4. Lista på: vad behöver jag för att genomföra min uppgift? Kunskap, metoder, hjälpmedel o.sv

 5. Körschema (olika moment, vad måste jag veta, att tänka på, tidsåtgång osv. )

 6. Genomförande med hjälp av ”körschemat”

 7. Dokumentation - rapport  för att kunna återge vad och hur du har gjort (anteckningar/dagbok, film, bildspel...) Upprätta vårdplan - genomför åtgärder och följ upp/utvärdera.

 • Inledning (kort sammanfattning av val av arbetsuppgift, dess betydelse för yrket)

 • Genomförande (redogöra delmoment, arbetsmetoder, hjälpmedel, tog hänsyn till lagar, regler....)

 • Resultat & utvärdering

 • Bilagor

 1. Examination APL och skola - utvärderingExamensmål


Kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst


Du ska ha:


 • Färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg

 • Kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning

 • Kunskaper om människan i olika åldrar ur biologiska,psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

 • Bemötande på ett yrkesmässigt sätt

 • Muntlig och skriftlig kommunikation med respekt för individens integritet,

 • Förståelse för människans behov och förutsättningar

 • Ge möjlighet till delaktighet och inflytande

 • Kunskaper om gällande lagar och bestämmelser

 • Samarbete med andra

 • Kunskaper för att använda IT, andra digitala hjälpmedel samt teknisk utrustning

 • Färdigheter i vanligt förekommande arbetsuppgifter (stöd och hjälp med personlig vård, medicintekniska, hushålls-, administrativa, sociala och socialpedagogiska uppgifter

 • Ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, hygieniskt, rehabiliterande eller habiliterande, ergonomiskt och hälsofrämjande.

 • Färdigheter att identifiera, analysera och ta initiativ till att lösa problem i olika vård.- och omsorgssituationer, samt att se konsekvenser av handlingsalternativ.

 • Färdigheter i kreativitet, initiativförmåga och kvalitetsmedvetenhet

 • Insikter om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa.


Vi hade olika fallbeskrivningar till elevernas hjälp.

Redovisningstillfällena fungerade bra: även om eleverna upplevde uppgifterna som bökiga, har de resulterat i följande:
- förståelse av hur man strukturerar sitt arbete: planera, genomföra och utvärdera. 

Slutmålet: klara den praktiska "examinationsuppgiften" på APL-platsen med en extern bedömare (Usk från landsting resp. kommun). 
Comments