Vård & omsorg‎ > ‎

Att dela eller inte dela

skickad 17 mars 2014 05:18 av eva.hildeblom-darrell@ksgyf.se   [ uppdaterad 24 apr. 2014 03:38 av Jörgen Florheden ]
Vårt mål här på Kollegieblocket är att enbart dela material vi själva har testat, genomfört och utvärderat. Vi vill inte att delandet ska ske för delandets skull utan ska förhoppningsvis kunna användas av andra, oavsett om det rör undervisningsmetoder eller olika arbeten i yrkesämnen. 

Vi kommer att arbeta med bedömningsmatriser tillsammans med länets övriga VO-kollegor för att skapa användbart material - det delar vi gärna när det är färdigt. 
Det kanske inte händer mycket här i början, men det kommer så småningom. 
//VO-laget 

Comments