Utmanande arbetssätt inom SO-undervisningen

Beprövad erfarenhet

Vi har arbetat med något som vi kallar för utmanande arbetssätt. Vi tror att det är viktigt att emellanåt överraska eleverna med lite annorlunda arbetssätt. Att överösa eleverna med olika varianter av presentationer kan dock ibland upplevas som stressande och frånta eleven sammanhanget av det läraren önskar förmedla. 


Skolan måste få vara en värld som innehåller både trygghet och förutsägbarhet samtidigt som vi vill använda de digitala verktygen för att ge undervisningen dynamik och upplevelser.


Att låta eleverna ge feedback till varandra, kamratbedömning, bjuder eleven på respons från fler än läraren. Detta behöver inte vara så komplicerat. 

Vi menar att det är betydelsefullt att kamratbedömningen är väl förberedd från lärarens sida. Det får inte bli en arena där eleverna trycker ner varandra, utan läraren har ansvar för att kommunicera syftet med kamraternas synpunkter. En genomarbetad mall för kamratbedömning där det tydligt framgår VAD som ska bedömas HUR man ger meningsfull feedback, samt VARFÖR vi ägnar oss åt detta är nödvändigt. 


Utmanande arbetssätt inom SO-undervisningen


Comments