Undervisning med digital förstärkning


Temat för kompetensutvecklingsdagen 26 oktober 2015 och 16 mars 2016 är “Undervisning med digital förstärkning”. Detta är en stark satsning inom förbundet där vi använder egna duktiga pedagoger som inspiratörer, vi bygger upp ett kollegialt lärande i digitala miljöer och sätter fokus på det som händer i klassrummet, samt dokumenterar vår beprövat erfarenhet. Mer om innehåll i de olika ämnen hittar du på siten "Undervisning med digital förstärkning". Till höger hittar du länkar till sidor med gruppernas beprövade erfarenhet från deras arbete.
Comments