Testsida Jonas N‎ > ‎

Teknikstöd - tekntekn

skickad 7 jan. 2014 00:34 av jonas.nilsson_12@ksgyf.se   [ uppdaterad 7 jan. 2014 00:37 ]

I ett projekt som Hjälpmedelsinstitutet genomförde 2012-2013 testades och utvärderades de arbetssätt och teknikstöd som beskrivs på denna webbplats. Resultat och erfarenheter från försöksverksamheter visar att relativt små insatser kan öka elevens motivation och måluppfyllelse i skolan.


Besök sidan läromteknikstöd. 


YouTube-video
Slutsatser från projektet:

  • 15% av eleverna i gymnasieskolan har stora kognitiva svårigheter
  • Många av eleverna med kognitiva svårigheter saknar diagnos
  • Relativt enkla teknikstöd gör stor skillnad
  • Frånvaron minskade hos elever som fått teknikstöd
  • Kunskap om kognitiva svårigheter och teknikstöd behövs i skolan
  • Ett instrument för att kartlägga behov är användbart
  • Insatserna är samhällsekonomiskt lönsamma
Ċ
jonas.nilsson_12@ksgyf.se,
7 jan. 2014 00:36
Comments