Svenska språket i alla ämnen

Beprövad erfarenhet
  • Tar inte för givet att eleverna förstår alla begrepp. Har blivit bättre på att förklara.
  • Om tiden funnits hade man kunnat repetera mera. Tyvärr är tiden knapp på komvux. Skulle kunna inleda in lektion med att ta upp det som gjorts tidigare lektion. För att se vad de kommer ihåg/kan.
  • Viktigt att skapa en grupp där alla känner sig trygga och vågar fråga. Inga frågor är dumma!
  • Låt eleverna diskutera varandras texter, skriv i gemensamma dokument, diskutera ordval och grammatik i elevmeningar. 
  • Låt eleverna spela in sig själva så att de får höra sin redovisning/uttal.
Goda exempel

Förklara i stället för att förenkla ord och begrepp.

Begreppsordlista.
Välja ut väsentliga begrepp och skriva förklaringar till dessa. (kan göras i alla ämnen)
Att visa eleverna att det finns många allmänt akademiska ord/uttryck som används i formella texter i alla ämnen på gymnasienivå. Eleverna kan få göra egna begreppsordlistor.

Tema modersmål­ matte begrepp

Inspelningar
Spela in föreläsningar. Vara noga med att förklara begrepp. För att korta ner inspelningstiden kan mycket av teorin redan finnas nedtecknad och under inspelningens gång kan ytterligare saker skrivas eller ritas.
Comments