Spel som förstärker pedagogiken

Beprövad erfarenhet

Programmet Kahoot går att använda på olika pedagogiska tillvägagångsätt, både att läraren skapar spelet eller att eleverna gör det. 
De erfarenheter vi gjort är att eleverna blir engagerade och “taggade” av spel. När man spelar Kahoot får man direkt feedback om man svarar rätt och aktuell poängställning.
Det går också att få, ska vi säga dubbel inlärning, med Kahoot och det hur vi då har gjort är att eleverna fått i uppgift att skapa egna Kahooter inom ett arbetsområde. Det innebär att de både ska läsa in sig och söka fakta för att kunna skriva frågor och svar kring arbetsområdet, samt spela andra gruppers spel och då har de möjlighet att inhämta ännu mer kunskap i arbetsområdet.

PhEt- simuleringarna är användbara i Naturvetenskap och Matematik. En del simuleringar går också att använda i ämnet Idrott och hälsa.

Scratch - enkel programmering, ligger åtminstone i tiden efter att regering/Skolverket (sept 2015) långt efter andra europeiska länder har fattat ett beslut om att göra någonting på området. Det lär ta ytterligare några år att förverkliga.Goda exempel

Se användning till vänster.

PhEt 
http://phet.colorado.edu/


Idrott och hälsa, biologi, naturkunskap 
Eating and exercise (ej översatt till svenska) http://phet.colorado.edu/en/simulation/eating-and-exercise


HTML5 simuleringar i fysik: http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/

Comments