Samhällskunskap

SAMSAM2

skickad 16 juni 2014 02:29 av Jörgen Florheden   [ uppdaterad 16 juni 2014 02:42 ]

Kallt krig och Berlin

Inom ramen för verksamhetsutvecklingsfonden har en klass inom naturvetenskapsprogrammet arbetat ämesövergripande inom geografi och samhällskunskap. En del av projektet innebar att eleverna åkte till Berlin.

Eleverna fick bland annat i uppgift att med hjälp av digitalt berättande (film) beskriva olika aspekter av det kalla kriget. Du kan se en uppgiftsbeskrivning i filmen till höger. Att de just skulle beskriva olika aspekter (exempelvis sociala villkor, demokrati o s v) av kalla kriget var ett positivt inslag för elevernas arbete. De blev mer reflekterande i det de skulle beskriva.

Tänkt målgrupp för filmerna var elever och lärare i grundskolan, att filmerna ska kunna användas som undervisningsmaterial i exempelvis årskurs 9. Här känner vi i efterhand att vi kunde varit tydligare med att rikta filmerna till specifik målgrupp.

När vi tittar på elevernas utvärderingar kring att jobba med film som redovisningsform framträder det lite olika uppfattningar. En del av eleverna upplever att de lärt sig mer genom att redovisa genom film, andra upplever att det tagit lite för mycket tid att jobba med film och att fördjupning då blivit lidande.

“Man tänker på ett helt annat sätt och såg saker ur ett annat perspektiv. När man skriver en text är det lätt att babbla på om onödiga saker, men man ville inte göra filmen alldeles för lång.”
“Det är svårare att vara utförlig och nyanserad i en film och det blir därmed svårare att få ett rättvist betyg,”

Motivationen tar en del elever upp som viktig för sina resultat.
“Att jobba med film har varit roligare än att försöka få ihop en text. Är något roligt tror jag dessutom man lär sig mer och tar åt sig det man arbetar med.”

“Ojj, med film så kan man använda sig av så många mer element för att beröra. Bilder och ord tillsammans skapar en känsla, och sen ljud på det. Många intryck. Det har varit en kul uppgift som jag tror gjorde att jag blev mer intresserad av ämnet.”

Vissa elever beskriver hur de genom att arbeta med film behandlar sin information på annat sätt.
“Det krävs mer jobb med en film och man hinner gå igenom sitt material många gånger och lär sig på så sätt mer.”

Elevernas filmer publicerades på en gemensam site som du hittar HÄR.

jorgen.florheden@ksgyf.se
Beskrivning av uppgiften

YouTube-video


Exempel på elevfilm - Ebba Nilsson Walldén

YouTube-videoSAMSAM01B

skickad 17 mars 2014 08:24 av Jenny Humala   [ uppdaterad 24 apr. 2014 03:16 av Dominika Svensson ]

I kursen Samhällskunskap 1b har vi arbetat med arbetsmarknadsfrågor. Det centrala innehållet om arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö omfattades i detta moment. Syftet var att ge eleverna kunskaper om vad som gäller i arbetslivet samt belysa en del av arbetsmarknaden som just nu diskuteras i samhället: arbetskraftsinvandringen.

Först gick jag igenom grundläggande fakta (föreläsning med bildspel), vilket följdes av diskussioner, frågor och exempel. Därefter föreläste jag om arbetskraftsinvandringen förr och nu; lagstiftning, var partierna står i frågan o.s.v.

Eleverna fick sedan läsa artiklar inom detta ämne samt titta på TV-inslag (Agenda-klipp) och lyssna på ett radioprogram. Allt detta diskuterades och kommenterades av mig och eleverna.
Som avslutning examinerades detta med ett seminarium.

Här hittar ni uppgiftsbeskrivningen

Jenny Humala
jenny.humala@ksgyf.se
Här är bildspelet som jag använde

Arbetsliv - Samhällskunskap


Massmedia, källkritik, pressetik. Samsam 01B

skickad 17 mars 2014 07:58 av Jesper Holmsten

En liten uppgift jag gjorde i massmedia där eleverna ska fundera över olika källor. Innan vi började hade vi tidigare gått igenom källkritik och ideologier. Det som blev tydligt för eleverna var hur en sida som avpixlat.se skiljer sig från de "stora" tidningarna i sin rapportering av olika händelser.

Uppgiften i sig tog ca 60 min

Källkritik samsam02

skickad 17 mars 2014 07:55 av Kristoffer Engdahl   [ uppdaterad 24 apr. 2014 03:18 av Dominika Svensson ]

Syftet med uppgiften var att eleverna med hjälp av de källkritiska principerna skulle granska sina tidigare uppgifter som de lämnat in. Meningen med det var att de skulle synligöra med hjälp av de nya kunskaperna att de blivit bättre på att söka, granska och tolka källor. 

Arbetet skedde i samarbete med IKT-pedagog och personal från biblioteket. Vinsten med att använda sig av olika kompetenser innebar nya redovisningsformer och teoretisk bakgrund kring källkritik. 

Jag upplevde även att eleverna uppskattade att uppgiften var "på riktigt" och att man hade en tydlig målgrupp. Då redovisningen skulle ske mot en årskurs 1. 


Hela uppgiften hittar du här

Kristoffer Engdahl

Elevarbeten

Intervju med fil dr Håkan Fleischer

YouTube-videoUndervisningsmaterial skapad av eleverna

http://prezi.com/hk9q14fv0o5a/kallkritik/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Klicka på bildenSamhällsfråga, samhällskunskap 1B

skickad 10 mars 2014 02:30 av Jesper Holmsten   [ uppdaterad 24 apr. 2014 03:19 av Dominika Svensson ]

Ämneslaget i Samhällskunskap på Jenny Nyströmsskolan har gemensamt utvecklat en uppgift som examinerar analys av samhällsfrågor och arbete med källor. Eleverna jobbar individuellt under några veckor med en samhällsfråga de själva valt. Innan de börjar skriva går vi igenom informationssökning och källkritik. Detta arbete genomförs oftast mot slutet av kursen då vi gått igenom det mesta av det centrala innehållet.
 Då många av oss genomför denna uppgift har vi goda möjligheter till sambedömning.

Samhällslärarna på Jenny Nyströmsskolan

Globaliseringar i SAMSAM03

skickad 6 jan. 2014 11:13 av Lars Arvidson   [ uppdaterad 24 apr. 2014 03:21 av Dominika Svensson ]

YouTube Video

Utifrån den här videon diskuteras det centrala innehållet om globalisering, men problematiseras som flera olika konkurrerande globaliseringsströmmar - en västlig och en kinesisk. Här tas upp olika ekonomiska system och olika politiska organisationer och knyter an till innehåll från 1b-kursen (olika sorters mänskliga rättigheter och olika sorters politisk organisation) och 2-kursen (nationalekonomiska teorier).

Samhällskunskap 1b (Samhällsekonomi)

skickad 16 dec. 2013 06:50 av Martin Edman   [ uppdaterad 24 apr. 2014 03:22 av Dominika Svensson ]

Ämneslaget i Samhällskunskap på Stagneliusskolan har gemensamt skapat en examination i samhällsekonomi, som bygger på att eleverna jobbar individuellt i Google drive under en cirka fyra veckorsperiod. Se mer information i examinationen.
Samhällskunskap 1b
SAMSAM01b


1-7 of 7