Förklaring till : Hur man svara A C och E på prov

skickad 17 mars 2014 07:52 av maria.larsson_1@ksgyf.se   [ uppdaterad 24 apr. 2014 02:02 av Dominika Svensson ]

Förklaring till : Hur svar man A C och E på prov 


Lathund för betygskriterier :

A = Utförligt och nyanserat.

A = Förklara mycket bra och ge bra exempel och bra egna reflektioner / slutsatser.

C = Utförligt

C = Förklara bra och ge bra exempel.

E = Översiktligt

E = Förklara lite och ge något exempel.


Exempel :


Varför är det bra med motion ?


A : 

Motion t.ex styrketräning är bra för att fysiskt så ökar muskelmassan. Musklerna blir starkare - uthålligheten ökar. Musklerna blir smidigare - risken för skador minskar. Detta gör att man kan förhindra problem med t.ex axlar, nacke och rygg. Rekomendationerna är i dag att man bör styrketräna 2 - 3 ggr per vecka. Motion t.ex konditionsträning - jogga eller promenera är bra för att fysiskt blir hjärtat starkare och cirkulationen bättre. Lungorna blir också starkare och andningen bättre vilket gör att syresättningen av blodet blir bättre vilket gör att man känner sig piggare och man orkar mer. Detta gör att man kan förhindra problem med t.ex hjärt och kärlsjukdomar. Rekomendationerna i dag är att pulsslagen är 180 under minst 20 minuters aktivitet minst 3 ggr per vecka. Motion anses också kunna förbättra den psykiska hälsan genom att mängden endorfiner i kroppen ökar och då minskar risken för stressrelaterade sjukdomar t.ex utbrändhet och depressioner.


C: 

Motion är bra för fysisk hälsa. Motion stärker musklerna och ökar cirkulationen. Styrketräning anses bra för att stärka musklerna. Promenader är bra för konditionen. Med styrketräning kan man förebygga problem med axlarna och ryggen. Med promenader kan man förebygga problem med andningen och hjärtat. Motion är också bra för den psykiska hälsan. Man kan förebygga problem med stress och deppighet.


E: 

Motion är bra för hälsan.Motionerar man kan man slippa en del sjukdomar t.ex hjärtinfarkt. Motion är också bra för humöret t.ex man blir piggare och gladare. 

    


    

     


Syfte:
Hur förklara man för en elev vad som är ett A ett C och ett E svar ?
Mål:
Att försöka att tydliggöra ett exempel och skillnaderna mellan 
A svar C svar och E svar på prov.
Genomförande:
Använde frågan - Varför är det bra med motion ?
Använde svar på frågan för A.
Använde svar på frågan för C.
Använde svar på frågan för E.

Har bara jobbat "aktivt" med det "nya" betygssystemet detta läsåret.
Bra att vi hade KPT och fick jobba med att förtydliga begreppen:
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat

Viktigt att vi har en SAMSYN när det gäller dessa begrepp.

Jag tänker mycket på utformningen av provfrågor så att eleven
verkligen kan svara A C och E på frågorna.

Funderar på att nästa läsår jobba med att ha uppdelade prov -

En A del - en C del och en E del.

Hur gör Ni ?

Hälsningar Maria.


Comments