Naturkunskap‎ > ‎

Bioteknik och etik

skickad 18 mars 2014 08:37 av Anna Olsson   [ uppdaterad 24 apr. 2014 03:23 av Jörgen Florheden ]

Nk1b, Anna Olsson, JN


Syfte utifrån kursplanen:


• Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.


• …. etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.


• … hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.


• …hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

Upplägg: Jag har introducerat/repeterat kort hur gener, DNA, kromosomer, arv och miljö osv hör ihop och diskuterat några grundläggande tekniker. Därefter har eleverna fått olika områden att ansvara och vara diskussionsledare för (se vidare bifogat dokument). Detta upplägg har fungerat bra för mina elever.

ċ
Bioteknik och etiska dilemman..gdoc
(0k)
Anna Olsson,
18 mars 2014 08:37
Comments