Naturkunskap


Bioteknik och etik

skickad 18 mars 2014 08:37 av Anna Olsson   [ uppdaterad 24 apr. 2014 03:23 av Jörgen Florheden ]

Nk1b, Anna Olsson, JN


Syfte utifrån kursplanen:


• Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.


• …. etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.


• … hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.


• …hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

Upplägg: Jag har introducerat/repeterat kort hur gener, DNA, kromosomer, arv och miljö osv hör ihop och diskuterat några grundläggande tekniker. Därefter har eleverna fått olika områden att ansvara och vara diskussionsledare för (se vidare bifogat dokument). Detta upplägg har fungerat bra för mina elever.

Sex & samlevnad Naknak1b, Naknak1a1

skickad 18 mars 2014 03:03 av Daniel Åkerblom   [ uppdaterad 24 apr. 2014 03:32 av Jörgen Florheden ]

Sex och samlevnad

Lärandemål:

Sex och samlevnad: Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa. 

Vad man förmedlar kan tolkas och förstås på olika sätt. Inte alltid på det sätt man vill. Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.


Tips och olika ingångar:

Alla åsikter måste vara ok. Olika människor har olika mål i livet samt sina helt egna åsikter, sitt egna bagage av händelser. Ingångar: Individ, samhälle, historia, etik och moral över tid. Vad kan äldre generationer lära av yngre i dessa frågor? De resurser som finns är ju inte skrivna av ungdomar (oftast).

Normkritiskt förhållningssätt har stor vikt samt naturvetenskapligt perspektiv.


http://www.temalikabehandling.se/om-tema-likabehandling/vara-amnen/normkritik/

http://www.umo.se/Om-Umo/Sa-arbetar-vi/Normkritiskt-angrepssatt/

http://jamstall.nu/vad/normkritik/


Detta kan attackeras på olika sätt: 

Eget arbete, eller grupp och att vi bryter av med klassdiskussion.
Ni kan lyfta frågor för klassdiskussion.

Uppgift:

Att ta reda på mer om flera olika (egna) frågeställningar som diskuteras i grupp/klassen samt publiceras på bloggen. 

Det vi publicerar på bloggen tar vi till diskussion om inlägget är bra/dåligt, vad som kan förbättras, vad man ger för bild, kan inlägget tolkas på olika sätt? I värsta fall? 


Ni kan läsa olika resurser och välja ut olika dilemman sedan skriver ni ner svar på dilemmat utifrån olika perspektiv (för, emot, varför är det här viktigt för (oss) ungdomar i vår ålder?). Därefter får ni i lugn och ro läsa igenom och diskutera de olika svaren på olika dilemman och ge konstruktiv kritik. 


Tips på frågeställningar:

Man får följa en dag ur en flickas liv.Tjejer i klassen sätter sig och beskriver en fiktiv flickas dagliga liv med allt vad det innebär.

Man får följa en dag ur en pojkes liv. Killar i klassen sätter sig och beskriver en fiktiv pojkes dagliga liv med allt vad det innebär.

Diskussion i klassen: Hur skiljer sig dagarna åt för flickor/pojkar? Varför? Kan man ändra på detta?


Ni kan läsa olika resurser och välja ut olika dilemman sedan skriver ni ner svar på dilemmat utifrån olika perspektiv (för, emot, varför är det här viktigt för (oss) ungdomar i vår ålder?). Därefter får ni i lugn och ro läsa igenom och diskutera de olika svaren på olika dilemman och ge konstruktiv kritik. 


Mål:

Bloggen ska kunna användas som sexualupplysningssida för andra elever. Att tänka på för elever i er ålder. Relationsråd. Elevernas reflektionssida på deras samtid. Normkritiskt granska olika frågeställningar/dilemman och att se hur de är öppna för tolkning. Till exempel: Bra/dåligt, vad som kan förbättras, vad man ger för bild, kan inlägget tolkas på olika sätt? I värsta fall? I bästa fall?

Resurser:

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/artikelserie-om-tween_8936526.svd?sidan=5

Tween

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svep-trafficking-i-europa_8931532.svd?sidan=7

Sexhandel

http://www.1177.se/Kalmar-lan/Sok/?q=sex+och+samlevnad

Sjukvårdsupplysningen sök ord “Sex och samlevnad”

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/244192?programid=3052 

De vill köpa sex av 14 åring.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/264982?programid=3052 

89 åriga Margareta nätdejtar.

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3940 

Ligga med P3. Radioprogram om allt som har med sex och samlevnad att göra. Inget är heligt, allt diskuteras.

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3130&grupp=7632 Relationsrådet i Christer i P3. “Här kan just du få svar på dina frågor om att göra slut, hur du ska tackla din svartsjuka och om du egentligen måste älska dina föräldrar.”

http://www.umo.se/ Ungdomsmottagningen på nätet.

http://www.ur.se/Produkter?q=samlevnad Utbildningsradion - samlevnad.

http://www.ur.se/Produkter/175758-I-sangen-med-Anna-Framat-tillsammans I sängen med Anna. Frilansjournalist besöker singlar och par.

http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/theme_blog/sasant/ PedagogMalmö om aktuella artiklar i media med s&s tema.

http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/ RFSUs sida om s&s.

http://blogg.svt.se/debatt/category/sex-samlevnad/page/2/ SVTs blogg med s&s tema.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMemAikxmpoZSmAUcHlZ0uovbjZtV5UOy

En mängd filmer med sex & samlevnadstema. Kan vara något.

http://www.youtube.com/watch?v=aW_nn6CjaQs

Kemikalendern, Kärlek 6 minuter. Kemin bakom kärlek och förklaring kring våra reaktioner.

http://tekoppenstankar.wordpress.com/hbtq-ordlista/

En ordlista över HBTQ, HomoBiTransQueer.


Exempel på debattinlägg:

http://www.gyf.se/sv/stagneliusskolan/Om-skolan/Stagneliusskolans-bloggar/

Vetenskaplig metod Naturkunskap 1b naknak01b

skickad 15 dec. 2013 05:10 av Daniel Åkerblom   [ uppdaterad 24 apr. 2014 03:34 av Jörgen Florheden ]

Vetenskaplig metod


En film som introducerar vetenskaplig metod på 6 minuter.
Filmen fick mina elever se i läxa. Lektionen efter diskuterade vi hur naturvetenskap fungerar och hur det ska fungera.

Exempel på frågor för diskussion:
Hur ska vi förhålla oss till vetenskapen?
Hur ska vi tolka vetenskap i media?
Vad som är sant förändras över tid, hur ska vi förhålla oss till det idag?

___________________________________________________________
Daniel Åkerblom
Stagneliusskolan, Kalmarsunds Gymnasieförbund

Copyright eller inte? Detta inlägg får du göra vad du vill med. Filma din egna genomgång med min text ovan, det är ok.

Livsstil och hälsa - Naturkunskap1b naknak01b

skickad 15 dec. 2013 05:04 av Daniel Åkerblom   [ uppdaterad 24 apr. 2014 03:35 av Dominika Svensson ]

Denna uppgift kan användas som en introduktion till Naturkunskap1b, naknak01b, området livsstil och hälsa. Det kan utföras på en lektion eller flera.
Uppgiften har jag genomfört med elever i årskurs 1. De har svårt för att läsa tidningsartiklarna. Det kan vara en del ord de inte förstår. Uppmana dem att skriva ner dessa eller fråga. Ibland lyfter eleverna att man inte kan dra sådana här slutsatser av en undersökning på 2000 personers matvanor. Här finns en chans att diskutera hur naturvetenskaplig metod kan gå till. Sist jag använde uppgiften lyfte eleverna, som artikeln säger "svenskarnas matvanor", är lite knepig. T.ex. så är det inte alls självklart att man har mjölk som måltidsdryck. Klassrumsdiskussionen tog en ny vändning där elever med invandrarbakgrund förklarade vad de hade mjölken till hemma.
Använd vad du vill, ändra, förbättra det som står nedan.


Dåliga matvanor hotar den svenska folkhälsan
Läromål: Hälsosamma matvanor. Att förstå hur samhället styr vad vi äter.

1. Intro av läraren:
Vi äter för att överleva. I vår utveckling som art var tillgången till mat helt annorlunda än nu. För längesedan letade vi mat, vi var jägare och samlare. Vi jagade, letade och åt det vi kom åt. Nu har vi mataffärer och kiosker vilket innebär att vi har mer eller mindre obegränsad tillgång till mat. Vi väljer att äta vad vi vill. Individen har stor makt över maten.
Kultur: Vad vi äter beror till stor del av vad vi har för kultur. Svensk husmanskost, tacos på fredag, kyckling på fredag (båda är reklam från livsmedelsindustrin), pizza med kompisar, popcorn på bio. Andra kulturer äter annat. Kinesiskt, indiskt, japanskt och så vidare. Vad vi äter bestäms också av hur mycket pengar vi har. En student äter förmodligen annorlunda än en familj med en direktör, en revisor och två barn.

Vad ni äter bestäms till stor del av de fetade orden ovan.
Kalmarsunds gymnasieförbund har en budget för maten som serveras i matsalen. De i matsalen försöker göra maten så attraktiv som möjligt för er så att ni verkligen går dit och äter. De försöker göra den så nyttig som möjligt utifrån de behov ni har som växande individer.

Vad gäller Sveriges befolkning så ger Livsmedelsverket råd för hur svensken ska äta för hälsa, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. De har genomfört en undersökning.

2. Läs artikeln: http://www.dn.se/debatt/daliga-matvanor-hotar-den-svenska-folkhalsan

3. I Danmark har man höjt skatten på varor med mycket socker och fett. http://www.gp.se/matdryck/1.847922-fettskatt-foljs-av-sockerskatt

Ska vi införa detta i Sverige också? Det innebär att varor som godis, choklad, sylt, marmelad och ost blir dyrare. “Avgiften kommer att läggas på choklad och godis, men även på varor som inlagda rödbetor och gurkor.” För er kan det innebära att bespisningen i skolan inte har råd med en del rätter de serverar idag. Dessutom blir ju godis, läsk och choklad dyrare men även sylt, marmelad och produkter som ost.

Skriv först ner dina spontana reaktioner:
1. Vilka av dina reaktioner rör dig personligen och vilka rör andra/samhället?
2. Skriv sedan hur du tänker vad förslaget skulle ge för positiva och negativa effekter i Sverige och motivera dina ståndpunkter så tydligt du kan.
3. Förra veckan fick ni fundera på era matvanor. Vilket sätt att förbättra dina matvanor skulle vara svårast för dig att genomföra? Varför tror du att det är så?

Grupparbete (4-5 elever):
1. Diskutera med varandra för att ta reda på om det finns något som ni verkar vara överens om och skriv ner detta på ett tydligt sätt. Motivera era ställningstaganden.
2. Ta sedan reda på vad ni inte verkar vara överens om och skriv ner även dessa som påståenden med motiv (varför någon eller några anser detta).
3. Ska vi införa fett och sockerskatt i Sverige?
4. Vad har ni för förslag på att lösa frågan, bättre folkhälsa i Sverige? Hur ska man göra?
5. Vems är ansvaret, ska man lägga ansvaret på individen?

Var beredd att ta upp det ni hittar i klassdiskussion.


Daniel Åkerblom,

Stagneliusskolan, Kalmarsunds Gymnasieförbund

daniel.akerblom@ksgyf.se


Copyright eller inte? Detta inlägg får du göra vad du vill med. 1-4 of 4