Matrisarbete

Beprövad erfarenhet

Grupp 1
Att kunna arbeta ihop i ett ämneslag där man kan göra matriser tillsammans efter att ha bollat idéer och även kanske ha med en elev eller två är en styrka. Att ha med elever i matrisarbetet tror vi kan öka tydligheten så att det blir lättförstått för eleverna från början.
Matrisen ska vara en hjälp både för lärare och elev. 
Matriserna ska fyllas i på lektionstid eller klasstid, ska de göra något hemma är det lätt att det inte blir gjort. 
En lätt överskådlig layout och där igenkänningsfaktorn är hög är en fördel.  

Grupp 2
De flesta i gruppen har just påbörjat sina matrisarbeten. Alla har arbetat med bedömningar på olika sätt och reflektionen handlar mycket om konkretisering, förtydligande och visualisering, som tex bilder, filmer.
De exempel vi kan påvisa vad gäller bedömningsmatriser har lett till att eleverna blir mer medvetna om målen och vad som bedöms i kursen, vilket gör att de känner sig trygga och kan göra egna självskattningar. Just självskattning har några i gruppen erfarenhet av. 


Matrisarbete Grupp 1 - Goda exempel

Comments