Synliggör elevens lärande Grupp 9

skickad 9 feb. 2015 23:32 av Ola Mårtensson
Filmen visar ett exempel på en uppgift där eleverna kan lära av varandra. Eleverna har fått i uppgift att skriva en instruktion om hur man designar ett plagg. När eleverna är klara så byter dom instruktion med varandra och får på det sättet respons på sin instruktion. Och på det här sättet “synliggöra lärandet”.

YouTube-video


Comments