Elever som läranderesurs - Grupp 12

skickad 7 jan. 2015 07:37 av anders.gustafsson@ksgyf.se   [ uppdaterad 28 jan. 2015 05:32 av bjorn.lekselius@ksgyf.se ]

YouTube-video


Metodiska tips för att utnyttja och utveckla elevrespons

  1. Styrd respons är nödvändigt annars blir responsen “Det var bra!”

  2. Starta med two stars and a wish

  3. Gå vidare med mer komplexa analyser utifrån responsinstruktioner

  4. Prova eventuellt att låta eleverna själva kommer överens om responspunkter (kriterier)

  5. Fasta grupper under en period kan vara en fördel (Ge och ta respons kan gå lite trögt först men efter ett tag brukar det lossna)

  6. Gruppstorlek 3-5 (Parrespons blir mindre dynamiskt) (Att använda responskedja kan ha vissa fördelar ibland)

 

Comments