Grupp 13 Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande

skickad 7 jan. 2015 06:14 av anna.lilja@ksgyf.se   [ uppdaterad 7 jan. 2015 06:16 ]

Betydelsen av att få elever mer engagerade i sitt lärande visar att man genom att aktivera elever till att äga sitt eget lärande kan åstadkomma avsevärda förbättringar i deras prestationer.

Frågeställningar:

Hur kan eleverna ges möjlighet att kontrollera sitt eget lärande?

Är eleverna fokuserade på kunskapsinhämtning?


Motivering: Vi ser vikten av att eleverna har insikt i vad de behöver lära sig, varför och att övning ger färdighet. Ha målet i sikte.


YouTube-video


Comments