Den perfekta läraren - Grupp 4

skickad 8 jan. 2015 05:39 av Jörgen Florheden   [ uppdaterad 28 jan. 2015 05:30 av bjorn.lekselius@ksgyf.se ]

YouTube-video


Vi har valt nyckelstrategi Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framgång” från Dylan Wiliams.


Fem metodiska tips hur en lektion kan startas utifrån våra tankar och reflektioner


  • Ha koll på salen och tekniken i den mån det går. Under vissa lektioner inträffar det oförutsedda saker.

  • Skapa en relation med individerna och/eller gruppen kanske genom att prata om något helt annat. Vi är inte bara lärare.

  • Var lyhörd, och var beredd på att vara flexibel och ändra i din planering.

  • Varför gör vi det här? Förklara syftet för eleverna.

  • Som lärare är det viktigt att visa ett eget intresse för det som lektionen handlar om, t ex historien bakom något - gör det intressant, bjussa på dig själv.

Comments