Att skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Grupp 17.

skickad 7 jan. 2015 06:55 av agneta.alund@ksgyf.se
Vi presenterar fem tips som synliggör lärandet. 

YouTube-video
Comments