Att skapa aktiviteter som synliggör lärandet - Grupp 7

skickad 7 jan. 2015 14:38 av mats.persson@ksgyf.se   [ uppdaterad 7 jan. 2015 14:49 ]
Med vår film vill vi ge exempel på hur man kan skapa en aktivitet som synliggör elevens eget lärande.

  1. Ge eleverna information vad som förväntas av dem.

  2. Eleverna filmar sitt kursmoment för senare återkoppling.

  3. Om möjligt ge feedback under inspelningen.

  4. Vid nästa lektionstillfälle analyserar/reflekterar eleverna filmen först enskilt och därefter gemensamt. Kommer med förslag till förändringar/förbättringar.

YouTube-video

Comments