Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. Grupp 16

skickad 7 jan. 2015 07:17 av henrik.ramklint@ksgyf.se   [ uppdaterad 12 jan. 2015 23:46 ]

Vi har valt området Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande.


Fem konkreta tips!


  1. Ge alltid eleverna ramarna för lektionen.

  2. Ge eleverna information vad som förväntas av dem.

  3. Ge kontinuerlig feedback under lektionen kopplat till förväntningarna

  4. Tänk på att kroppsspråket förmedlar det du vill säga. T.ex. tilltala eleven tyst om du vill sänka samtalstonen.

  5. Knyt i hop säcken i god tid innan lektionen tar slut. Feedback och förutsättningar för nästa pass.

YouTube-video


Comments