Att äga sitt eget lärande Grupp14

skickad 7 jan. 2015 05:57 av Ove Lindqvist

Den nyckelstrategi vi valt är att få eleverna att äga sitt eget lärande.


  • Motivationsarbete

  • Förförståelse

  • Exit tickets

  • Checklista

  • Utvecklingssamtal

YouTube-video

Comments