Filmer Jenny NyströmsskolanSynliggör elevens lärande Grupp 9

skickad 9 feb. 2015 23:32 av Ola Mårtensson

Filmen visar ett exempel på en uppgift där eleverna kan lära av varandra. Eleverna har fått i uppgift att skriva en instruktion om hur man designar ett plagg. När eleverna är klara så byter dom instruktion med varandra och får på det sättet respons på sin instruktion. Och på det här sättet “synliggöra lärandet”.

YouTube-video


Att synliggöra lärandet - Grupp 6

skickad 8 jan. 2015 11:31 av Jörgen Florheden

YouTube-videoDen perfekta läraren - Grupp 4

skickad 8 jan. 2015 05:39 av Jörgen Florheden   [ uppdaterad 28 jan. 2015 05:30 av bjorn.lekselius@ksgyf.se ]

YouTube-video


Vi har valt nyckelstrategi Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framgång” från Dylan Wiliams.


Fem metodiska tips hur en lektion kan startas utifrån våra tankar och reflektioner


 • Ha koll på salen och tekniken i den mån det går. Under vissa lektioner inträffar det oförutsedda saker.

 • Skapa en relation med individerna och/eller gruppen kanske genom att prata om något helt annat. Vi är inte bara lärare.

 • Var lyhörd, och var beredd på att vara flexibel och ändra i din planering.

 • Varför gör vi det här? Förklara syftet för eleverna.

 • Som lärare är det viktigt att visa ett eget intresse för det som lektionen handlar om, t ex historien bakom något - gör det intressant, bjussa på dig själv.

Att skapa aktiviteter som synliggör lärandet - Grupp 7

skickad 7 jan. 2015 14:38 av mats.persson@ksgyf.se   [ uppdaterad 7 jan. 2015 14:49 ]

Med vår film vill vi ge exempel på hur man kan skapa en aktivitet som synliggör elevens eget lärande.

 1. Ge eleverna information vad som förväntas av dem.

 2. Eleverna filmar sitt kursmoment för senare återkoppling.

 3. Om möjligt ge feedback under inspelningen.

 4. Vid nästa lektionstillfälle analyserar/reflekterar eleverna filmen först enskilt och därefter gemensamt. Kommer med förslag till förändringar/förbättringar.

YouTube-video

Elever som läranderesurs - Grupp 12

skickad 7 jan. 2015 07:37 av anders.gustafsson@ksgyf.se   [ uppdaterad 28 jan. 2015 05:32 av bjorn.lekselius@ksgyf.se ]

YouTube-video


Metodiska tips för att utnyttja och utveckla elevrespons

 1. Styrd respons är nödvändigt annars blir responsen “Det var bra!”

 2. Starta med two stars and a wish

 3. Gå vidare med mer komplexa analyser utifrån responsinstruktioner

 4. Prova eventuellt att låta eleverna själva kommer överens om responspunkter (kriterier)

 5. Fasta grupper under en period kan vara en fördel (Ge och ta respons kan gå lite trögt först men efter ett tag brukar det lossna)

 6. Gruppstorlek 3-5 (Parrespons blir mindre dynamiskt) (Att använda responskedja kan ha vissa fördelar ibland)

 

Att aktivera elerna till att äga sitt eget lärande - Grupp 19

skickad 7 jan. 2015 07:29 av birgitta.tegreus@ksgyf.se

YouTube-videoAtt aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. Grupp 16

skickad 7 jan. 2015 07:17 av henrik.ramklint@ksgyf.se   [ uppdaterad 12 jan. 2015 23:46 ]

Vi har valt området Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande.


Fem konkreta tips!


 1. Ge alltid eleverna ramarna för lektionen.

 2. Ge eleverna information vad som förväntas av dem.

 3. Ge kontinuerlig feedback under lektionen kopplat till förväntningarna

 4. Tänk på att kroppsspråket förmedlar det du vill säga. T.ex. tilltala eleven tyst om du vill sänka samtalstonen.

 5. Knyt i hop säcken i god tid innan lektionen tar slut. Feedback och förutsättningar för nästa pass.

YouTube-video


klargöra, delge, och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framgång - Grupp 3

skickad 7 jan. 2015 07:06 av Henrik Edsenius   [ uppdaterad 28 jan. 2015 05:33 av bjorn.lekselius@ksgyf.se ]

I vårt arbete med att framställa en nyckelstrategi har vi i vår grupp valt att fokusera på att klargöra, delge, och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framgång.
https://www.youtube.com/watch?v=zNyIMvFLPx0

Att skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Grupp 17.

skickad 7 jan. 2015 06:55 av agneta.alund@ksgyf.se

Vi presenterar fem tips som synliggör lärandet. 

YouTube-video
Att synliggöra lärande - Grupp 2

skickad 7 jan. 2015 06:31 av Jörgen Florheden

YouTube-video1-10 of 19