Idrott & hälsa‎ > ‎

Rörelse till musik samt dans

skickad 17 dec. 2013 02:46 av Okänd användare   [ uppdaterad 24 apr. 2014 02:25 av Jörgen Florheden ]
Så här har jag jobbat med rörelse till musik och dans

Beskrivning av uppgiften och genomförande av arbetsperioden.

Under en period har vi arbetat med musik och rörelse samt dans. 

Arbetsområdet inleddes med 1-2 lektioner där innehållet var traditionella danser, träning till musik och rörelse mm. 
Eleverna delades därefter in i grupper om 3-4 personer där varje grupps uppgift var att sätta ihop någon typ av rörelse till musik.

För att söka inspiration till uppgiften använde grupperna, förutom de inledande lektionerna, datorer och tittade på t ex YouTube.
Eleverna använde sedan sina datorer, Quicktime, eller annat digitalt verktyg till att spela in sig själva, dokumentera, när de jobbade med sina stegkombinationer/danser, lätt att jobba vidare vid nästa lektionstillfälle eller öva hemma om så behövs.
Till detta arbete tog vi 2-3 lektioner.

Vi håller som bäst på med redovisningar som består i att grupperna ska genomföra sitt "program" med sina klasskamrater. Vid redovisningen filmar jag, både de som redovisar, och resten av klassen. Tanken är att filmen ger oss ett brett underlag till att analysera koordinationsförmågan och komplexa rörelser. Eleverna ska få titta på sig själva, både när de genomför sitt eget program men även när de deltar i andras, och vi tittar tillsammans och diskuterar deras förmågor.

Detta är tänkt bli en del av bedömningen i kunskapskravet "att med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan". Det är viktigt att poängtera att bedömningen ligger på rörelserförmågan och inte på ledarskap.

I den bifogade filen finns själva uppgiften

Anette Persson

Idrott & hälsa, Hälsopedagogik, Massage, Träningslära, BF-kurser

Jenny Nyströmsskolan

anette.persson@ksgyf.se


ĉ
Okänd användare,
17 dec. 2013 02:46
Comments