Idrott & hälsa‎ > ‎

Kroppsideal

skickad 7 jan. 2014 01:01 av marcus.larsson@ksgyf.se   [ uppdaterad 24 apr. 2014 02:23 av Jörgen Florheden ]

Idrott och hälsa 2, 100 poäng

Kurskod: IDRIDR02


Dessa två lektioner behandlar följande centrala innehåll:

Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och                dopning.


Eleven bedöms utifrån nedanstående kunskapskrav:

E: Eleven kan översiktligt beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa.

C: Eleven kan utförligt beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa.

A: Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa.


Eleven kommer att bedömas utifrån den enskilda skrivuppgiften. De två gruppuppgifterna syftar främst till att inspirera elevernas tankeverksamhet kring just kroppsideal.

Lektion 1

Kroppsideal

1. Inled med Baywatchklipp

För en kort diskussion om hur personerna i klippet framställs.


2. Presentera ämnet och lista följande frågor:

1. Vad är hälsa?

2. Måste jag träna?

3. Hur bör jag motivera min träning?


Andra arbetsområden: Dessa frågor lyfts igen i samband med att eleven gör upp ett mål för sin träningsdagbok där vi arbetar mot annat cetralt innehåll och andra kunskapskrav.


3. Dela in i grupper med sex personer i varje och för en diskussion kring nedanstående frågor.


Varje gruppmedlem för individuella minnesanteckningar. Dessa kan eleverna sedan använda sig av när de genomför den enskilda skrivuppgiften.


A. Vilka kroppar figurerar i media?

B. Vad kan detta få för konsekvenser för er syn på kroppen?

C. Så här skulle Barbie se ut om hon var en verklig människa. Hur tänker ni kring det? Barbie i verkligheten

D. Vad har barn och ungdomar för förebilder idag?

E. Alexandra Nilsson kallar sig Kissie och är känd för många ungdomar. Hur tror ni hon påverkar ungdomar idag?

F. Alexandra påstår att hon och Kissie är två helt skilda personer (se intervjun med Alexandra nedan), samtidigt som hon säger att syftet med hennes blogg är att tjäna pengar. Detta medför att hon har en del reklam på sin blogg. Vad kan detta medföra för konsekvenser?

http://www.kissies.se/

Intervju med Kissie

 

G. Jag vill ha ett sexpack, är det fel av mig?

H. Jag vill ha en fast rumpa, är det fel av mig?


4. Gå igenom skönhetsideal genom olika tider – visa bilder (se separat presentation)


5. Enskild skrivuppgift:

Vad finns det för kroppsideal idag, hur vet du det och på vilket sätt tror du de påverkar oss människor och vår hälsa? Använd dig av sådant som vi diskuterat idag samt fler tankar du kommer på. Förtydliga dina tankar genom att ge exempel från verkliga livet.


Försök att föra ett så nyanserat resonemang som möjligt. Din text bör bli mellan 1 och 2 sidor. Du kommer att få mer tid till uppgiften under nästkommande lektion.

Lektion 2

1. Inled med film om skönhetsideal och utseendefixering (från AV-Media).

Film om skönhetsideal och utseendefixering


2. Gruppuppgift

Dela in klassen i 4 - 5 grupper. Diskutera nedanstående Case.

__________________________________________________________________


Case: Din vän har bestämt sig för att förstora sina bröst. Hon har sparat ihop till denna operation som kostar 40 000 kronor, i två år med pengar som hon fått när hon fyllt år och när hon sommarjobbat. Hon säger att hon inte mår bra med hur hon ser ut nu och att detta skulle få henne att må mycket bättre. Hon säger att hon gör det för sin egen skull för att känna sig snyggare och få bättre självförtroende. Hon vill kunna ta för sig mer.


Hur reagerar du på detta och vad säger du till din vän? För en diskussion i gruppen och formulera därefter ett brev på ca en halv A4 till din vän. Ett brev per grupp.

__________________________________________________________________


3. Läs upp elevernas brev.


4. Fortsätt med enskild skrivuppgift som påbörjades föregående lektion.


Marcus Larsson

ć
marcus.larsson@ksgyf.se,
7 jan. 2014 01:05
Comments