Idrott & hälsa


Att skriva aktivitetsdagbok i Google Drive

skickad 25 feb. 2015 12:35 av Johan Karlsson

I kursen Idrott & hälsa 1 (IDCIDR51) på Gymnasiesärskolan fick eleverna på de nationella programmen skriva aktivitetsdagbok under tre veckor. Detta passade bra eftersom ett av målen i kursen är att planera, genomföra och utvärdera fysiska aktiviteter som utvecklar rörelseförmågan och hälsan. De stora fördelarna med att göra detta digitalt istället för i pappersform är att du kan vara med och ge feedback under hela processen vilket gynnar elevernas lärande. 

/Johan Karlsson 
johan.karlsson_11@ksgyf.se

TEMA Parklektion

skickad 7 jan. 2014 05:12 av Peter Karlsson   [ uppdaterad 24 apr. 2014 02:07 av Jörgen Florheden ]

Idrott & hälsa 1
IDRIDR01

Tema: "Outdoor light"

GY11 beskriver ett större behov att vistas utomhus än tidigare kursplaner. Jag är personligen av den övertygelsen att våra elevers generation är bortskämda med att få allt tillrättalagt även inom vårt ämne. Den nutida människan tror ju bara att man kan spela fotboll på en perfekt klippt fotbollsplan, träna styrka i anpassade maskiner eller slita på ett löparband i juli när vi har en unik fantastisk allemansrätt utanför knuten!

Min vision är att det åligger vårt ansvar som lärare i idrott och hälsa att det inte alls behöver vara på detta viset (även om all träning givetvis är bra träning!) Nedan följer ett exempel på hur jag bedriver en vanlig lektion med utgångspunkt Fredriksskans med innehåll som lämnar de invanda bekväma traditionerna. Min erfarenhet är att de flesta eleverna tycker om detta upplägg och ofta kommenterar lektionen som roligt annorlunda.

Vi promenerar bort till Rävspelet (en av stans fina små parker) där jag inleder med ett introsnack varför vi befinner oss där vi gör. Påtalar också om "riskerna" som kan vara grenar eller hålor i marken, att Systraströmmen finns i närheten mm. Jag provocerar också lite med att  nämna lyxigheten i att alltid ha ändamålsenliga träningsarenor. En kommentar som jag ofta brukar nämna är att många av världens bästa spelare kommer från några av världens sämsta planer. Denna miljö skapar ju en flexibilitet och improvisationsförmåga.

Aktiviteter under lektionen:
1) FÖLJA JOHN  ...i parkmiljön i smågrupper. (Det brukar direkt innebära slalomlöpningar mellan träd mm)

2) TRÄDKRAMARNA  ...är en lek som innebär att varje individ ställer sig vid ett träd som jag under deras Följa John-uppvärmning markerat med en kon. (Klassen bör vara minst tio elever.) Dock blir två elever utan träd. Jag styr hela tiden leken genom att blåsa i en visselpipa. Denna signal  betyder att du måste byta träd. Dom två som blir utan träd får alltid betala med två djupa upphopp. Så fort dessa hopp är gjorda så kommer nästa signal.
Leken framkallar ofta spontana skratt i kampen om att hinna fram till en stam som kanske redan någon annan också tagit sikte på. Efter ett par minuter infinner sig en konditionseffekt då det i praktiken blir ett sätt att löpa intervaller på.

3) KLYKBOLL  ...är ett uppskattat bollspel där jag sedan flera höstar framgångsrikt använt mig av två ideala klykor närmre tre meter upp. Jag förtydligar dessa träd (som är ca 30 meter ifrån varandra) med ett vardera ombundet hopprep. Spelet går därefter ut på att via vanlig doppboll tillslut kasta bollen genom motståndarlagets klyka från valfritt håll följt av att en medspelare fångar kastet innan det når marken. Laget som släppte in målet får börja om spelet med bollen. Om klassen är fler än 12 spelare så väljer jag ofta att spela med två bollar.

4) TRÄDFOTBOLL ... om klassen har en längre lektion så hinner jag ibland även med att spela fotboll i denna annorlunda miljö Jag låter då hopprepen vara kvar runt trädstammarna då de innebär en gräns för var som motsvarar mål. Bollträff under repet (brukar vara i huvudhöjd) är lika med mål. Blir dumt att inte ha någon begränsning då det i princip går att skuta upp bollen i lövverket. Den som skjuter ut bollen i vattnet får hämta den (brukar jag hota med!)

Avslutningsvis vill jag bara förtydliga att jag inser att detta bidrag inte är någon fantastisk vetenskap, utan ett exempel på hur jag tolkar begreppet utomhusmiljöer o friluftsaktiviviteter på ett vardagligt sätt under en helt vanlig lektion. Visst kan man dra ut i en "riktig" tuff, spännande och krävande natur, men det finns inte alltid nära inpå, därav temat Outdoor light. Har även varit med om elever som skapat lektioner under tema park- och naturaktiviteter.

Ett lektionsförslag från mig!
Hälsningar!

Peter Karlsson
Idrott och Hälsa, Jenny Nyströmsskolan

peter.karlsson@ksgyf.se


Tema Livsstil

skickad 7 jan. 2014 04:47 av per.wallin@ksgyf.se   [ uppdaterad 24 apr. 2014 02:10 av Jörgen Florheden ]

Livsstilsprojekt

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet.
Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar hälsomedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle.

Att kost och sömn har stor betydelse för hälsan och välbefinnandet i allmänhet råder det inget tvivel om. För att få bättre förståelse och kunskap om elevens livsstil vad gäller kost och sömn ingår det i kursen att eleven gör en kartläggning och analys över sin livsstil och dess betydelse för den kroppsliga förmåga och hälsa.

Under en veckas tid ska eleven föra dagbok över sin kost och sömn.

Se bifogad fil för uppgiftsbeskrivning och betygsbedömning.

Tema Rörelse & rytm

skickad 7 jan. 2014 01:22 av Martina Elofsson   [ uppdaterad 24 apr. 2014 02:11 av Jörgen Florheden ]

Kurs: Idrott & hälsa 1
Kurskod: IDRIDR01

Tema Rörelse & rytm

Området börjar med en introduktionslektion där vi pratar om dans, rörelse rytm som ett socialt och kulturellt fenomen. Vi tittar på olika filmklipp kopplat till detta, och som fungerar som inspiration. Vi går vidare med att eleverna får träna på att hitta "ettan", räkna BPM och att eleverna får träna på att hitta ord som beskriver låtens karaktär (dvs. att eleverna tänker på att anpassa sina rörelser till val av låt/musik).

Därefter, för att de ska få praktiskt träna på att börja på "ettan" och räkna till åtta, så dansar vi hiphop-jenka. Jag väljer låtar som eleverna lyssnar på för att motivera dem till rörelse. Efter hiphop-jenkan går vi tillsammans igenom själva uppgiften, att de ska skapa rörelser till musik. De får dela in sig i grupper och sedan börja söka inspiration. 

Följande lektioner ser ut som så att vi kör gemensam uppvärmning/lek (ca. 30-45 min) och sedan får de resten av lektionen till att arbeta med sitt block. I början av en lektion går vi också igenom den musikanalys som eleverna ska lämna in. Sista lektionen innan inlämning så får de nyttja hela lektionen till att finslipa och spela in sina block. Grupperna spelar in via Quicktime player och lägger upp filmen i deras idrottsmapp på GD (varje elev har en delad mapp med mig där de lägger upp material, uppgifter osv.). Till filmen ska gruppen också göra en musikanalys, de redogör vilka rörelser de utför på vilka taktslag osv, samt att de ska skriva artist/grupp, låt och låtens BPM.

De elever som vill visa upp live för klassen eller visa filmen, får göra det lektionen efter.

Förankring i ämnesplanen, central innehåll och förväntat resultat finns i uppgiften som eleverna får. Det finns även en bedömningsmatris som eleverna får ta del av. Detta diskuterar vi när vi går igenom uppgiften.

Har ni frågor eller är nyfikna på ytterligare material så kommer mina kontaktuppgifter nedan!


Kontaktuppgifter:
Martina Elofsson, Stagneliusskolan
Lärare Idrott & hälsa


Kroppsideal

skickad 7 jan. 2014 01:01 av marcus.larsson@ksgyf.se   [ uppdaterad 24 apr. 2014 02:23 av Jörgen Florheden ]

Idrott och hälsa 2, 100 poäng

Kurskod: IDRIDR02


Dessa två lektioner behandlar följande centrala innehåll:

Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och                dopning.


Eleven bedöms utifrån nedanstående kunskapskrav:

E: Eleven kan översiktligt beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa.

C: Eleven kan utförligt beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa.

A: Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa.


Eleven kommer att bedömas utifrån den enskilda skrivuppgiften. De två gruppuppgifterna syftar främst till att inspirera elevernas tankeverksamhet kring just kroppsideal.

Lektion 1

Kroppsideal

1. Inled med Baywatchklipp

För en kort diskussion om hur personerna i klippet framställs.


2. Presentera ämnet och lista följande frågor:

1. Vad är hälsa?

2. Måste jag träna?

3. Hur bör jag motivera min träning?


Andra arbetsområden: Dessa frågor lyfts igen i samband med att eleven gör upp ett mål för sin träningsdagbok där vi arbetar mot annat cetralt innehåll och andra kunskapskrav.


3. Dela in i grupper med sex personer i varje och för en diskussion kring nedanstående frågor.


Varje gruppmedlem för individuella minnesanteckningar. Dessa kan eleverna sedan använda sig av när de genomför den enskilda skrivuppgiften.


A. Vilka kroppar figurerar i media?

B. Vad kan detta få för konsekvenser för er syn på kroppen?

C. Så här skulle Barbie se ut om hon var en verklig människa. Hur tänker ni kring det? Barbie i verkligheten

D. Vad har barn och ungdomar för förebilder idag?

E. Alexandra Nilsson kallar sig Kissie och är känd för många ungdomar. Hur tror ni hon påverkar ungdomar idag?

F. Alexandra påstår att hon och Kissie är två helt skilda personer (se intervjun med Alexandra nedan), samtidigt som hon säger att syftet med hennes blogg är att tjäna pengar. Detta medför att hon har en del reklam på sin blogg. Vad kan detta medföra för konsekvenser?

http://www.kissies.se/

Intervju med Kissie

 

G. Jag vill ha ett sexpack, är det fel av mig?

H. Jag vill ha en fast rumpa, är det fel av mig?


4. Gå igenom skönhetsideal genom olika tider – visa bilder (se separat presentation)


5. Enskild skrivuppgift:

Vad finns det för kroppsideal idag, hur vet du det och på vilket sätt tror du de påverkar oss människor och vår hälsa? Använd dig av sådant som vi diskuterat idag samt fler tankar du kommer på. Förtydliga dina tankar genom att ge exempel från verkliga livet.


Försök att föra ett så nyanserat resonemang som möjligt. Din text bör bli mellan 1 och 2 sidor. Du kommer att få mer tid till uppgiften under nästkommande lektion.

Lektion 2

1. Inled med film om skönhetsideal och utseendefixering (från AV-Media).

Film om skönhetsideal och utseendefixering


2. Gruppuppgift

Dela in klassen i 4 - 5 grupper. Diskutera nedanstående Case.

__________________________________________________________________


Case: Din vän har bestämt sig för att förstora sina bröst. Hon har sparat ihop till denna operation som kostar 40 000 kronor, i två år med pengar som hon fått när hon fyllt år och när hon sommarjobbat. Hon säger att hon inte mår bra med hur hon ser ut nu och att detta skulle få henne att må mycket bättre. Hon säger att hon gör det för sin egen skull för att känna sig snyggare och få bättre självförtroende. Hon vill kunna ta för sig mer.


Hur reagerar du på detta och vad säger du till din vän? För en diskussion i gruppen och formulera därefter ett brev på ca en halv A4 till din vän. Ett brev per grupp.

__________________________________________________________________


3. Läs upp elevernas brev.


4. Fortsätt med enskild skrivuppgift som påbörjades föregående lektion.


Marcus Larsson

Rörelse till musik samt dans

skickad 17 dec. 2013 02:46 av Okänd användare   [ uppdaterad 24 apr. 2014 02:25 av Jörgen Florheden ]

Så här har jag jobbat med rörelse till musik och dans

Beskrivning av uppgiften och genomförande av arbetsperioden.

Under en period har vi arbetat med musik och rörelse samt dans. 

Arbetsområdet inleddes med 1-2 lektioner där innehållet var traditionella danser, träning till musik och rörelse mm. 
Eleverna delades därefter in i grupper om 3-4 personer där varje grupps uppgift var att sätta ihop någon typ av rörelse till musik.

För att söka inspiration till uppgiften använde grupperna, förutom de inledande lektionerna, datorer och tittade på t ex YouTube.
Eleverna använde sedan sina datorer, Quicktime, eller annat digitalt verktyg till att spela in sig själva, dokumentera, när de jobbade med sina stegkombinationer/danser, lätt att jobba vidare vid nästa lektionstillfälle eller öva hemma om så behövs.
Till detta arbete tog vi 2-3 lektioner.

Vi håller som bäst på med redovisningar som består i att grupperna ska genomföra sitt "program" med sina klasskamrater. Vid redovisningen filmar jag, både de som redovisar, och resten av klassen. Tanken är att filmen ger oss ett brett underlag till att analysera koordinationsförmågan och komplexa rörelser. Eleverna ska få titta på sig själva, både när de genomför sitt eget program men även när de deltar i andras, och vi tittar tillsammans och diskuterar deras förmågor.

Detta är tänkt bli en del av bedömningen i kunskapskravet "att med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan". Det är viktigt att poängtera att bedömningen ligger på rörelserförmågan och inte på ledarskap.

I den bifogade filen finns själva uppgiften

Anette Persson

Idrott & hälsa, Hälsopedagogik, Massage, Träningslära, BF-kurser

Jenny Nyströmsskolan

anette.persson@ksgyf.se


IDRIDR01 Styrketräning teori, analys och praktik

skickad 11 dec. 2013 04:41 av stina.bostrom@ksgyf.se   [ uppdaterad 24 apr. 2014 02:26 av Jörgen Florheden ]

4-stegsraketen

Det här är en 4-stegsraket, men man kan använda delarna för sig.

1.
Jag har låtit eleverna granska en hemsida som handlar om styrketräning, sammanfatta den i ett dokument, vilket sedan ledde till att vi kunde diskutera vad som är styrketräning och olika råd som finns. 

2.
Eleverna letade i övningsbanker efter tre styrkeövningar som var "nya" för dem. Kravet var att vi skulle kunna göra dem i idrottshallen, helst med kroppen som belastning.  Redovisning på lektion, då vi (alla elever, för jag har en liten klass, större klasser kräver nog gruppindelning)  diskuterade teknik, ev. skaderisker, olika belastningar.

3.
 Eleverna filmade sina övningar, här var det viktigt med korrekt instruktion! Mina elever är vana vid iMovie och gjorde snygga filmer med textinstruktion och slow motion-bilder etc. 

4.
Jag gör en Site i Google som delas med klassen. Jag lägger in deras filmer.  Eleverna ska gå in och titta, testa och kommentera. 

Nästa gång kommer jag att försöka få med deluppgift 1 i den Site jag gjorde. Jag kommer att samarbeta med svenskläraren, det passar bra både att sammanfatta information och göra instruktioner.

I skrivande stund är jag på uppgift 3, så sista steget är kvar. Uppgiften har varit nyttig, eleverna har tvingats tänka till kring övningarna på ett sätt jag inte lyckats få dem att göra tidigare. Filmandet skedde på lektionstid, men jag hade elever som gjorde det hemma, gick utmärkt med datorn och Quicktime. Det var enklast att gå via Youtube tyckte eleverna, men det var viktigt att inte göra dem offentliga. Siten var bara tillgänglig för dem i klassen. Eleverna kunde välja att ha "skådespelare" till sina filmer om de inte ville vara med själva, det viktiga är ju att de gör instruktionerna själva. 

Bifogar elevinstruktioner!

Jag lärde mig några nya övningar - en positiv bieffekt!  

Har du frågor - hör av dig!

Ölands Gymnasium1-7 of 7