Välkommen till Kollegieblocket
Kollegieblocket är en webbplats där pedagoger från Kalmarsunds Gymnasieförbund delar med sig av sina erfarenheter, planeringar och genomföranden. Det kan vara allt från presentationer och idéer till stora övergripande projekt inom förbundets samtliga ämnen och kurser. 


https://www.google.com/a/UniversalLogin?service=jotspot&continue=http://sites.google.com/a/ksgyf.se/kollegieblocket/home

http://www.gyf.se

http://www.iktpedagogern

https://sites.google.com/a/ksgyf.se/kalmarsfi/

https://twitter.com/search?q=%23ksgyf+