Historia‎ > ‎

Historia 1B fördjupning ickeeuropeisk kultur

skickad 7 jan. 2014 00:57 av john.wilhelmsson@ksgyf.se   [ uppdaterad 24 apr. 2014 02:03 av Jörgen Florheden ]

Från kursens centrala innehåll
Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.

Denna uppgift använder jag som fördjupning till den allmänna genomgången av den europeiska epokindelningen. Jag tycker bästa examinationsformen av detta är muntliga seminarium där man som lärare ser till att få en bra spridning av olika kulturer i grupperna. Vissa områden som Kina, Indien och Japan tex känns så viktiga så dom kan med fördel flera jobba med. Jag upplever att denna uppgift är mycket bra för dom som strävar över C i betyg.

John Wilhelmson
Stage 4 you
John.Wilhelmsson@ksgyf.se
Ċ
john.wilhelmsson@ksgyf.se,
7 jan. 2014 00:57
Comments