Historia‎ > ‎

Historia 1B och 1a1

skickad 6 jan. 2014 12:05 av john.wilhelmsson@ksgyf.se   [ uppdaterad 24 apr. 2014 02:04 av Jörgen Florheden ]
Detta är en uppgift vi gör i kurserna Hi 1B( kurskod HISHIS01B) OCH Hi 1a1(kurskod HISHIS01A1)

Vi tar upp epokerna forntiden- upplysningen med hjälp av ett grupparbete och sen ett skriftligt prov med full tillgång till källor där eleverna skall kunna se dom viktiga och stora dragen i dessa epoker och aktivt kan motivera sin val.

Från centralt innehåll i kurserna

Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar.

Tanken med uppgiften är att kunna gå igenom epokerna utan att bli för stoffbunden och få eleverna att lära sig att se dom stora dragen och värdera olika historiska företellser/händelse mot varandra. Ett annat motiv är att i historieundervisningen hinna fram till nutid. Jag har valt att lägga ut provet då frågorna är så allmänna och breda att den går att den med fördel går att använda som en skriftlig individuell uppgift.

John Wilhelmson
Stage 4 you


Ċ
john.wilhelmsson@ksgyf.se,
7 jan. 2014 00:25
Ċ
john.wilhelmsson@ksgyf.se,
7 jan. 2014 00:23
Comments