Historia


Filmtips "Den nya människan"

skickad 17 mars 2014 09:08 av Anna Andersson   [ uppdaterad 24 apr. 2014 01:49 av Jörgen Florheden ]

Jag skulle vilja tipsa om en film som finns på AV Media, nämligen Den nya människan, som utgår från den svenska steriliseringsepoken under 1900-talet. Jag har använt mig av filmen ett par gånger i Historia 1b (och Historia A) och eleverna har tyckt att det varit en viktig film att se och diskutera. Vi har pratat om hur lite vi generellt vet om detta i Sverige. Jag har visat filmen efter att vi arbetat med Andra världskriget och kopplat innehållet till tankar kring rasbiologi. De flesta elever vet ganska mycket om Förintelsen från högstadiet, men känner inte till hur det stod till med rasbiologisk forskning i Sverige vid samma tid och inte heller att vi haft den steriliseringslagstiftning vi hade fram till mitten av 1970-talet. 

Vill man bygga på diskussionen ytterligare, eller för egen del få mer kött på benen, så kan man använda manusförfattaren Kjell Sundstedts bok Till Gertrud, som baseras på Sundstedts mammas familj från Glömminge. Maciej Zaremba har också skrivit en hel del om ämnet och så finns det en hel del matnyttigt i filmhandledningen. Jag har också en artikel som publicerades i Barometern i samband med att ovan nämnda bok kom ut, men jag hittar den tyvärr inte på nätet nu.

/Anna Andersson, Jenny Nyströmsskolan

Historiebruk. Historia 1b och historia 1a1

skickad 7 jan. 2014 01:26 av linda.wolfgang@ksgyf.se   [ uppdaterad 24 apr. 2014 01:49 av Jörgen Florheden ]

En uppgift i historiebruk där eleverna arbetar i grupp med utgångspunkt från en film. 
Innan eleverna får uppgiften behöver man gå igenom både källkritik och historiebruk. På webbsidan historia 123 finns bra tips att utgå ifrån särskilt när det gäller historiebruk. 

Eleverna brukar uppskatta att få jobba med film och den här uppgiften funkar utmärkt med elever som har läs- och skrivsvårigheter då tyngdpunkten ligger på den muntliga redovisningen. Har gjort uppgiften på lite olika sätt men den funkar bra med elever på såväl yrkesprogram som på NA. 
Innan redovisning brukar jag låta eleverna lämna in ett manus för sin redovisning som jag ger feedback på utifrån betygskriterierna. 

Lycka till och hör av dig om du har några frågor, 

Linda Wolfgang

Historia 1B fördjupning ickeeuropeisk kultur

skickad 7 jan. 2014 00:57 av john.wilhelmsson@ksgyf.se   [ uppdaterad 24 apr. 2014 02:03 av Jörgen Florheden ]

Från kursens centrala innehåll
Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.

Denna uppgift använder jag som fördjupning till den allmänna genomgången av den europeiska epokindelningen. Jag tycker bästa examinationsformen av detta är muntliga seminarium där man som lärare ser till att få en bra spridning av olika kulturer i grupperna. Vissa områden som Kina, Indien och Japan tex känns så viktiga så dom kan med fördel flera jobba med. Jag upplever att denna uppgift är mycket bra för dom som strävar över C i betyg.

John Wilhelmson
Stage 4 you
John.Wilhelmsson@ksgyf.se
Historia 1B och 1a1

skickad 6 jan. 2014 12:05 av john.wilhelmsson@ksgyf.se   [ uppdaterad 24 apr. 2014 02:04 av Jörgen Florheden ]

Detta är en uppgift vi gör i kurserna Hi 1B( kurskod HISHIS01B) OCH Hi 1a1(kurskod HISHIS01A1)

Vi tar upp epokerna forntiden- upplysningen med hjälp av ett grupparbete och sen ett skriftligt prov med full tillgång till källor där eleverna skall kunna se dom viktiga och stora dragen i dessa epoker och aktivt kan motivera sin val.

Från centralt innehåll i kurserna

Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar.

Tanken med uppgiften är att kunna gå igenom epokerna utan att bli för stoffbunden och få eleverna att lära sig att se dom stora dragen och värdera olika historiska företellser/händelse mot varandra. Ett annat motiv är att i historieundervisningen hinna fram till nutid. Jag har valt att lägga ut provet då frågorna är så allmänna och breda att den går att den med fördel går att använda som en skriftlig individuell uppgift.

John Wilhelmson
Stage 4 you


1-4 of 4