GYMNASIESÄRSKOLAN


Montessorimaterial i särskolan

skickad 6 apr. 2017 00:32 av Jörgen Florheden   [ uppdaterad 6 apr. 2017 00:33 ]

Inom ramen för Verksamhetsutvecklingsfonden 2016 fick vi medel att inköpa Montessorimaterial. Vi hade redan lite material innan, men ville har mer och fler övningar att erbjuda. Vi ville stimulera eleverna att arbeta mer konkret och laborativt, ville ge dem flera olika sätt att lära, för att nå ökad förståelse och utvecklas vidare. Detta blir som ett komplement till övrigt material.

Vi har satsat mycket på sensoriskt material vilket ger upplevelse av och ökar begreppsförståelse för storlek, läge, känsel, färg och form samt finmotorisk färdighet. Men mest har vi satsat på matematikmaterial som tränar mängd, antal, 10-talssystem och de fyra räknesätten på en mängd varierade sätt och mycket konkret. Det finns en tydlig utvecklingsprogression i allt material på tidig och måttlig nivå.
Vi har ställt iordning ett matematikskåp samt ett skåp med bara sensoriskt material. Eleverna får själva hämta och laborerar med materialen, efter intresse, så fort de har presenterats för uppgifterna.
Vi har redan sett goda resultat, särskilt för de svagaste eleverna. De har blivit mer intresserade och motiverade och tycker det är roligt att jobba. De tar egna initiativ och kan på så sätt bli mer självgående i uppgifterna.

Britt Nilsson och Elisabeth Holmberg JonssonLathund protokoll, klassråd

skickad 10 mars 2014 07:02 av kent.olofsson@ksgyf.se

Vi har skapat en lathund till eleverna när vi har klassråd. Ett dokument som underlättar för sekreteraren när protokoll skall skrivas.

Vänligen Kent, Bosse och Agneta

1-2 of 2