Formativt arbetssätt - Google Formulär

skickad 17 dec. 2013 01:08 av Jörgen Florheden   [ uppdaterad 24 apr. 2014 01:00 ]

När det gäller att arbeta formativt är det viktigt att på ett smidigt sätt kunna utvärdera undervisningen/verksamheten för att kunna få en bild av var man befinner sig just nu, samt att se vilka insatser som behöver genomföras. I undervisningen kan det handla om att utvärdera vissa moment eller större arbetsområden.

Som IKT-pedagoger har vi liksom lärare i undervisning ett behov av att utvärdera det som vi genomför för att sedan kunna planera nya aktiviteter. Genom tillgången till Google Apps och framför allt verktyget Google Formulär upplever vi att utvärderingen av verksamheten blivit väldigt smidig. Svaren sammanställer sig automatiskt i form av diagram och detta ger en snabb överblick. Som lärare är det nu möjligt att ganska enkelt genomföra en utvärdering av exempelvis ett enstaka lektionstillfälle. Hur har eleverna uppfattat/förstått det vi arbetat med idag?


Exemplet som ni ser till höger är en utvärdering som genomfördes bland lärare i Kalmarsunds Gymnasieförbund i mars 2013. Genom skärmklipp har resultaten lagts in i Google Presentation.

Vi kunde på ett tydligt sätt avläsa användningsgraden av olika delar inom Google Apps, samt även spegla en del resultat mot forskning som gjorts på en-till-en.

Jörgen Florheden jorgen.florheden@ksgyf.se

Digital Kompetens Kalmarsunds Gymnasieförbund - Enkät


Comments