Feedback och självbedömning

Beprövad erfarenhet

Vår grupp har arbetat med feedback och självbedömning med film/foto som digitalt verktyg.
Kunskapskrav i våra kurser handlar ofta om utvärdering och självbedömning, exempel : “När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.” 

Eftersom vi upplever att våra elever ibland har svårt att bedöma sitt eget- och andras arbete och att det faktiskt är något som vi ska bedöma så insåg vi att vi måste arbeta aktiv med detta i klassrummet. Eleverna måste ges möjlighet att lära sig vikten av god kvalité i sitt arbete och ges möjlighet att reflektera kring sitt eget och andras arbete. Film/foto är ett bra och tydligt digitalt verktyg som hjälper eleverna att se och värdera kvalitén i olika arbetsmoment och olika arbetsresultat.

En av förtjänsterna med att använda foto/film som redskap för feedback är att man nödvändigtvis inte behöver fokusera så mycket på det som INTE fungerar, för det ser eleven själv ganska snabbt. Istället kan man som lärare få möjligheten att påvisa det som var bra och man kan på så vis mer fokusera på feedforward. Filmen ligger dessutom som en garant för att kunna “bevisa” vad man tycker och ser. Man kan backa tillbaka och genom att se den flera gånger kan man styrka sina kommentarer och också vara säker på att inget missats. 

Eleverna anser att de nu efter att ha fått feedback via film/foto har lättare att förstår vad som ska läras och vad som bedömmas. Det  blir det lättare för eleverna att träna praktiskt på just detta. För oss lärare har det också varit positivt, vårt underlag för bedömning (film/foto) finns kvar och med hjälp av film kan man lätt se elevens utveckling.

Reflektioner från eleverna är att de i början tyckte det var lite läskigt att se sig själv på film men kunde i efterhand se ett värde i det då de ser det “svart på vitt” vad de är duktiga på samt vad de behöver öva på till nästa gång . När man filmar eleverna “skärper” de till sig lite mer och fokus blir på lärandet.I dagsläget tycker vi att detta arbetsätt har tagit mycket tid men framöver så kommer vi ju att få mer rutin och det kommer säkert att spara tid.

Sammanfattningsvis kan vi i gruppen konstatera att det finns ett värde med att filma och att använda bilder för att föra elevernas lärande framåt. Det blir tydligt för eleverna och det ger en bra träning för eleverna att utvärdera sitt eget arbete och att utvärdera andras arbete. Vi är i gruppens eniga om att vi framöver kommer att fortsätta arbeta med film/foto som verktyg för feedback och självbedömning.


Goda Exempel

IMG_0694.JPG

Exempel på hur bilder kan ge bra underlag för diskussioner där eleverna ges möjlighet att själva reflektera/ utvärdera/ komma med förslag på förbättringar. Tydliggöra kunskapskraven, exempelvis “ förmågan att planera och organisera sitt arbete”

IMG_0611.JPG

Med hjälp av foto/film som hjälpmedel behöver inte jag ens nämna det som inte fungerat så bra för det ser de direkt själva. Mitt jobb kan istället bli att försöka förstärka det som vi ser som är bra och mer fokusera på det.Comments