Feedback och formativa metoder

Beprövad erfarenhet

Vår grupp har arbetet med feedback och digital förstärkning. Vi har provat olika metoder för att använda feedback, bl.a via dokument i Google Classroom och andra delade dokument. IKT gör att arbetet kan skötas snabbare och smidigare. Allt finns samlat i GC, vilket är en fördel för både oss och eleverna.

Däremot är det fortfarande inte helt enkelt att ge bra feedback och även kamratbedömning är inte helt oproblematiskt. Men om vi tränar mera och lär oss mera om hur man gör är det en fantastiskt effektiv metod för att alla elever ska utvecklas mot sina mål. Vi vill gärna kunna ha in delade dokument i classroom-miljön (som gemensamt dokument med resultat). Meddelande från classroom meddelas via mejl till eleverna vilket är bra.

Nyanserna kan försvinna vid skriftlig feedback. Eleverna kan vara trötta på digitala kommentarer men efterlyser ibland ett verkligt samtal med läraren. Då kan man ha en längre dialog, som kan vara effektiv. Vi ska kanske inte helt förlita sig på denna digitala dialog.

En risk kan vara att eleverna tappar sin handstil, när de inte tränas i att skriva fysiskt. Vi behöver alltså ha mera tid för individuella samtal med eleverna.

Kamratbedömning kan vara ett sätt för eleverna att få feedback och ha en pågående dialog. Detta har använts länge på yrkesprogrammen och media.

Andra Fördelar med digital feedback är att materialet finns kvar så att eleverna kan återvända. Filmade presentationer kan tittas på flera gånger och kommentarerna är kvar. Så kan de återvända och granska och utveckla. En annan fördel är att eleven har möjlighet att fundera över sina arbeten, och förbättra.

Olika grupper har olika förutsättningar (datorvana/tillgång, förkunskaper m.m.) Detta kan bli problem när vi vill jobbamed kontinuerlig feedback.
Goda exempel

Att samla en elevs resultat och utveckling i ett dokument, där eleven själv kan kommentera. Detta dokument kan sedan ligga till grund för den samlade bedömningen och samtal med eleven. Bra är ett dokumentet ägs av läraren och inte kan redigeras av eleven. Detta vore praktiskt att ha i GC, men vi vet inte riktigt hur det ska gå till när eleverna själva skapar dokumentet (som i Loggböcker, där eleven kan ändra)

GC används vid skrivande, i IMS gruppen, lite som en portfolio. Där kommenterar läraren och eleven kan utvecklas och arbeta vidare med texterna.

Kamratbedömning är något som vi har använt och som kan utvecklas mera. Detta sparar tid för läraren och är ett bra sätt för eleverna att utvecklas. Vi måste träna eleverna i bedömning och konstruktiv feedback. Båda vinner på detta, eftersom bedömning av andras arbeten är ett bra sätt att själv lära sig.

Problemet med HUR vi ger feedback. Att tänka igenom så att vi relaterar till mål och ger lagom mycket feedback. Inte bara “Bra tänkt” utan hur ska du gå vidare. Träna på att ge positiv feedback, som också är konstruktiv.
Comments