Engelska

Engelska 5 och 6: Listening and discussion

skickad 17 mars 2014 09:11 av ingela.richert@ksgyf.se   [ uppdaterad 24 apr. 2014 10:34 av Jörgen Florheden ]

Eleverna tittar på en föreläsning av Nick Vujicic som lider av tetra-amelia (avsaknad av lemmar). Föreläsningen är på 45 minuter, men åtminstone mina elever (visat i tre klasser Eng 5 + 6)) satt trollbundna hela tiden. De blev också mycket nyfikna på honom och ville veta mer. Efter föreläsningen diskuterar eleverna föreläsningen i smågrupper. Om man vill ha mer bedömningsunderlag spelas dessa med fördel in.

Nick Vujicic är en "motivational speaker"och han fungerar verkligen som en sådan. Han får i gång eleverna ordentligt. Diskussionerna blev mycket bra. Jag ger exempel på de frågeställningar som jag hade, men anpassa gärna efter era egna elever.
Ingela Richert
Jenny Nyströmsskolan
ingela.richert@ksgyf.se

Google Dokument

YouTube-videoENGENG05 Letter to the Editor

skickad 17 mars 2014 09:01 av Malin Marcusson   [ uppdaterad 24 apr. 2014 10:34 av Jörgen Florheden ]

Eleverna tittar på clip från Youtube som handlar om hur smartphones används i dag. Efter att ha funderat individuellt på frågorna som ungdomarna i programmet diskuterar och en diskussion i mindre grupper skriver de en insändare, ett inlägg på ett chat forum eller ett manus till ett muntligt anförande där de tar ställning för eller emot.

Malin Marcusson
Jenny NyströmsskolanYouTube-video

Engelska 6: Referat med kommentar

skickad 17 mars 2014 08:03 av Patrik Nilsson   [ uppdaterad 24 apr. 2014 01:46 av Jörgen Florheden ]

ENGENG06: Stand Alone Summary (with student comments)

Materialet består av en populärvetenskaplig artikel som behandlar temat "Online Dating". Eleverna skall läsa en artikel och sedan skriva ett referat med egna kommentarer och åsikter. 

--------------------------------------------
Uppgiften är styrd mot följande delar av kursens centrala innehåll:

Kommunikation

  • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
  • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Reception

  • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
  • Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.

Produktion och interaktion

  • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  • Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor.
  • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.--------------------------------------------------------------------
GENOMFÖRANDE AV UPPGIFTEN

Eleverna läser och tolkar artikeln enskilt. Eftersom läsförståelsen testas i uppgiften förekommer ingen "samlande" genomgång av artikelns innehåll. Uppgiften testar således också elevens förmåga att nyttja strategier för sin tolkning och förståelse av texten.

En kort genomgång av referatskrivande äger rum. Sedan börjar eleverna att skriva sina referat, alternativt läser artikeln igen (stryker under, plockar ut det viktigaste osv.). Under skrivandet erbjuds individuell skrivhandledning av läraren.
----------------------------------------------------------------------
ERFARENHETER KRING UPPGIFTEN

(+)
Eleverna får öva sin förmåga att läsa och förstå  en artikel av populärvetenskaplig karaktär. 
Vidare får eleven öva sin förmåga att plocka ut essensen ur en text, sammanfatta den, formulera om med egna ord. 

Eleverna får möjlighet att utveckla sina vokabulär. 


(-)

Vissa elever kan ha svårt att med egna ord omformulera innehållet. De elevproducerade texterna är i vissa fall alltför textnära. 
-------------------------------------------------------------------------


KONTAKTUPPGIFTER:Travel Guide - ENGENG05

skickad 6 jan. 2014 15:03 av jesper.hammarstrom@ksgyf.se   [ uppdaterad 24 apr. 2014 01:28 av Jörgen Florheden ]

Denna uppgift går ut på att eleverna individuellt gör en travel guide. I Pages kan man även finna bra mallar att skriva i för att TG ska få en snygg outline.

Jesper Hammarström
@KaggJesper

Oral presentation Pecha Kucha ENGENG06

skickad 6 jan. 2014 02:37 av maria.olsen@ksgyf.se   [ uppdaterad 24 apr. 2014 02:28 av Jörgen Florheden ]

Pecha Kucha - 20 images x 20 seconds


Pecha Kucha is a Japanese presentation technique developed in 2003 by young designers from Tokyo. Their goal was to make their presentations interesting and engaged, yet brief and concise. The phenomenon has spread like wildfire and is available in hundreds of cities around the world - including Stockholm, Gothenburg, Malmö and Kalmar.    


The idea is that each speaker may show exactly 20 images, each shown for exactly 20 seconds. The entire presentation takes 6 minutes and 40 seconds, ie 400 seconds.


Pecha Kucha means " the sound of conversation" (chit-chat) in Japanese.


Let your students make their own Pecha Kucha on any topic or on a topic you choose. They could use Prezi/Keynote//PowerPoint with the timing of 20 seconds per image. N.B. Google Presentation does not work at the moment, since time cannot be set to 20 seconds. 


If you want to know more about Pecha Kucha and watch inspiring examples you can visit the official website: http://www.pecha-kucha.org or look on youtube for examples. Here are some FAQs with answers: http://www.pechakucha.org/faq I have used this presentation form sucessfully with both adults and young adults, evaluations show that students appreciate the form and the presentations are said to be more interesting to listen to. 

I can definitely recommend you to try this with your students - just remember it should be about the fun of learning things from each other. 


If anyone would like to do a "get together" with my students  - sharing pecha kuchas  - let me know! 


Sharing is Caring!


Maria Olsén 

Ölands Gymnasium

maria.olsen@ksgyf.se

@TeacherMe2 på Twitter

Here is a Pecha Kucha about how to make a Pecha Kucha 
(there are many to use):

YouTube-video


Book assignment ENGENG05

skickad 6 jan. 2014 00:40 av Annelie Rydh Jaensson   [ uppdaterad 24 apr. 2014 01:44 av Jörgen Florheden ]

Eleverna läser en bok som de sedan redovisar muntligt i form av ett radioprogram. Jag har använt uppgiften i både Engelska 5 & 6. 

Ämne: Engelska 5, ENGENG05
Författare: Annelie Rydh Jaensson, annelie.rydh-jaensson@ksgyf.se

Muntlig bokpresentation, ENGENG07

skickad 13 dec. 2013 01:10 av agneta.jonasson@ksgyf.se   [ uppdaterad 13 dec. 2013 01:14 ]

Eleverna läser en av fyra böcker som de sedan gör en muntlig bokpresentation av. 
Presentationen sker antingen via nätet "live" eller inspelat.
Används inom engelska 7 av agneta.jonasson@ksgyf.se
Se bifogad fil för instruktioner

ENGENG05 Exodus

skickad 10 dec. 2013 07:57 av maria.skoog@ksgyf.se   [ uppdaterad 24 apr. 2014 01:45 av Jörgen Florheden ]

Att läsa och tala. Eleverna läser utdrag ur boken Exodus av Julie Bertagna. De får olika mindre uppgifter att genomföra till varje kapitel. Se beskrivningen. 
Innan de läser kapitel ur boken ska de läsa ett blogginlägg av författarinnan och svara, genom ett eget blogginlägg, på hennes fråga. Därefter får de nästa del i uppgiften.

Material: Kapitel från boken Exodus. Kopierade till varje elev. Uppgiftsbeskrivning. Blogginlägg från Julie Bertagna. 
Kurs: ENGENG05 
Längd: Ca fem en-timmars lektioner plus två för muntliga diskussionsredovisningar.

1-8 of 8