Digital Literacy

Beprövad erfarenhet

Gruppen tog sig an “Digital literacies”, digital kompetens, kopplat till ämnesundervisning i engelska. En intressant utgångspunkt för oss är Skolverkets omvärldsanalys:

“En nutida och framtida ingång kan vara att fundera på de fundamentala sätt som samhällen är beroende av produktion, av att skapa och spara nya former av kunskap. Mycket av denna produktion handlar om teckenskapande (nummer, bilder, ljud, text) meningsproduktion och en ökande del sker genom digitala medier.” 

I akt och mening att stärka våra elevers digitala kompetens genomförde vi undervisning anpassad till olika elevgrupper. Susanne Johansson arbetade med elever på yrkesprogram i kursen engelska 6, Anneli Lejdel tog sig an IMS (introduktionsprogrammet språk) och engelskundervisning bland elever där vissa använt dator i mycket begränsad utsträckning samt hade engelskkunskaper på nybörjarnivå. Slutligen genomförde David Smith och Jan Berggren undervisning med elever på flera  högskoleförberedande program. I ett av dessa projekt, Cultural insider/ outsider, inkluderades dock IMS i arbetet. 

Samtliga erfor att de genom de genomförda aktiviteterna fått en gemensam ram för sitt arbete med datorn i engelskundervisningen samt att eleverna vunnit ökade färdigheter i samt kunskaper om datoranvändning i engelska. På de nationella programmen har eleverna på samma gång fått nya möjligheter att visa och utveckla sina färdigheter i engelska. 

Många gånger har aktiviteterna även gjort eleverna motiverade till att lära sig engelska. En förklaring som vi ser är att aktiviteterna har haft elevernas intressen som utgångspunkt. Med blicken riktad framåt uppfattar vi att de har vunnit färdigheter som de behöver både för sin egen vardag med användning av datorn, men också för framtida yrkes- och utbildningssammanhang.
Goda exempel

David Smith:
Extreme Weather är en uppgift som syftar till att öka elevernas förståelse för och medvetenhet om vilken typ av språk som förekommer i olika sammanhang, med fokus på medier och informationskanaler. Här följer tre elevexempel (från Engelska 6) på olika texter som berör samma område.

Twitter @sam_surfer
Fantastic day at the beach today! Waves were huge. But were was @johnny_surfer??

Facebook, Sam Surfer
Finally back at the beach today! The sun was out and the waves were a m a z i n g !!! Johnny Surfer stayed at home, which he will live to regret. Bring on summertime, this is the stuff of dreams baby!! :P

Radio weather forecast:
Temperatures tomorrow are expected to reach 27 degrees Celsius on the Sandbanks coast. Winds from 6-9 m/s are expected along with a clear sky. Surfers on Sandbanks beach are advised to beware of strong undercurrents in the morning, whereas the afternoon should bring better conditions. The evening might bring some light showers with temperatures dropping to approximately 17 degrees. This is Jane McDougall for BBC Radio Sandbanks. Thank you for listening!


Comments