Digital dialog

Beprövad erfarenhet

Är det någon som jobbat på detta eller liknande sätt under elevernas APL?
Använt digital loggbok i längre apl-period  (lärlingsutbildning) där eleverna kopplar sina teoretiska kunskaper från dagar inne på skolan, till praktiska arbetsuppgifter, bemötande, yrkeskultur, “tyst” kunskap, samarbete, mm. Detta har sedan följts upp ute på apl-platsen tillsammans, handledare, elev och lärare, vilket skulle kunna utvecklas till att genomföras via den digitala loggboken.

Är det ett arbetssätt som skulle kunna användas inom era program och vid APL?
Ser möjligheter att utveckla arbetssättet till att omfatta mentorsarbete även utanför APL. Tänker mig att knyta handledare till enskild elev under basutbildningen i reguljärutbildning.

På vilket sätt ser ni detta som genomförbart?
Tidig kontakt med verksamheterna. Tidig träff mellan handledare och elev.
Utbildning av handledare inför mentorsskap.

Går det att utveckla detta arbetssätt i kontakten mellan skola och arbetsplats?
Fullt möjligt, men man behöver ha det väl förankrat på arbetsplatsen.

Är det möjligt att få med handledare inom era verksamheter att delta via digital dialog?
Handplockade handledare, som får särskild introduktion. Detta kommer att gynna några elever men inte alla.

Finns det vinster med att jobba på detta sätt även utan handledares medverkan?
Resultatet blir fördjupade kunskaper och större reflekterande hos samtliga parter (handledare,elev, praktiklärare)

Vilken är den viktigaste frågan? Att lyfta fram yrkeskunnande eller att samverka? 
Yrkeskunskaperna är i fokus men en samverkan höjer kunskapsnivån.

Vilken utvecklingspotential finns?
Idén är intressant och olika varianter kan finnas


Comments