Barn & fritid‎ > ‎

Pedagogiskt arbete: Yrkesroll

skickad 18 mars 2014 07:42 av eva.johnsson@ksgyf.se   [ uppdaterad 24 apr. 2014 01:16 av Dominika Svensson ]
Centralt innehåll: Yrkesroll och ledarskap

Uppgiften ligger i slutet av kursen  och är en  ganska "fri" uppgift där eleverna i grupperna själva väljer vad de vill fördjupa sig i.

Efter genomgång av innehållet fick grupperna diskutera vad de skulle illustrera. 
Alla valde att filma sina rollspel. I samband med att skriva manus till sin film blev det bra diskussioner i grupperna.
Tidsåtgången för att arbeta med detta var ca 5 timmar.

En grupp valde en konflikt i personalgruppen en annan grupp illustrerade ett planeringsmöte på en förskola och en tredje grupp visade bemötande av barn och föräldrar i olika situationer på fel sätt och rätt sätt.
När filmerna visades blev det tydligt vad yrkesrollen på förskolan kan innebära. Eleverna fick förklara hur de tänkt och övriga ställde frågor och fler elever än vanligt blev engagerade i redovisningarna. Vi kunde gå tillbaka och titta på detaljer som kroppsspråk m.m
Det blev också ganska lätt att hitta kopplingar i Läroplan för förskolan.


Eva Johnsson
Ċ
eva.johnsson@ksgyf.se,
18 mars 2014 07:42
Comments