Barn & fritid


Pedagogiskt arbete: Yrkesroll

skickad 18 mars 2014 07:42 av eva.johnsson@ksgyf.se   [ uppdaterad 24 apr. 2014 01:16 av Dominika Svensson ]

Centralt innehåll: Yrkesroll och ledarskap

Uppgiften ligger i slutet av kursen  och är en  ganska "fri" uppgift där eleverna i grupperna själva väljer vad de vill fördjupa sig i.

Efter genomgång av innehållet fick grupperna diskutera vad de skulle illustrera. 
Alla valde att filma sina rollspel. I samband med att skriva manus till sin film blev det bra diskussioner i grupperna.
Tidsåtgången för att arbeta med detta var ca 5 timmar.

En grupp valde en konflikt i personalgruppen en annan grupp illustrerade ett planeringsmöte på en förskola och en tredje grupp visade bemötande av barn och föräldrar i olika situationer på fel sätt och rätt sätt.
När filmerna visades blev det tydligt vad yrkesrollen på förskolan kan innebära. Eleverna fick förklara hur de tänkt och övriga ställde frågor och fler elever än vanligt blev engagerade i redovisningarna. Vi kunde gå tillbaka och titta på detaljer som kroppsspråk m.m
Det blev också ganska lätt att hitta kopplingar i Läroplan för förskolan.


Eva Johnsson

Lärande och utveckling och Människors miljöer

skickad 7 jan. 2014 01:27 av britt-marie.johansson@ksgyf.se

Vi har tittat på filmen Freedom writers. Den finns som strömmande på AV-media.
Den tar bl.a. upp rasism, gängkultur, förutfattade meningar om människor, ledarskap.
Det är en film som eleverna tycker om och som engagerar dem.
Vi följde upp filmen genom att eleverna fick jobba med bifogade frågor.

Hälsopedagogik

skickad 17 dec. 2013 03:05 av Okänd användare   [ uppdaterad 24 apr. 2014 01:20 av Dominika Svensson ]

Centralt innehåll: Innebörden av salutogent förhållningssätt
Kapitel 3, Hälsopedagogik, Gleerups förlag.

I slutet av arbetsområdet som handlar om det salutogena perspektivet fick elevena se filmen “Livet från den ljusa sidan” med Jack Nicholsson och Helen Hunt, som båda fick varsin Oscar för sina roller i filmen.
När de tittade på filmen blev de uppmanade att göra det med en “hälsopedagogs” glasögon.
Till filmen finns några frågor som eleverna ska läsa igenom innan filmen. Under filmens gång görs stödanteckningar. Efter filmen får eleverna arbeta med frågorna och de ska använda sig av läroboken som referens.

Är du intresserad av att se hela uppgiften kontakta
Anette Persson
Idrott och hälsa
Jenny Nyströmsskolan


1-3 of 3