Autenticitet

Beprövad erfarenhet

Temat för gruppens arbete var autenticitet Begreppet kan enkelt förklaras som verklighetsförankrat, i.e. att arbeta på ett sätt med eleverna som påminner om en verklighetsförankrad situation/kontext. Det kan gälla allt från arbetssätt, till redovisningsform, till inhämtning av stoff, till användandet av autentiska frågor i klassen (frågor utan direkt givna svar).

För en person i gruppen kom arbetet att handla om autenticitet i koppling till arbetssätt och redovisningsform - då olika bakverk skapades och sedan såldes i butik. Eleverna fick i uppdrag att “driva” ett bageri med allt från att se till att råvaror fanns hemma till att tillverka bakverken enligt egna planer från en vanligt förekommande receptbank samt att även kunna ta emot beställningar, som gjordes av personal på skolan, till att sälja de färdiga produkterna i bageributiken.

För en annan handlade det om att inhämta stoff med hög autenticitet för en elevuppsats som skulle skrivas och bedömas. Ämnena som valdes för elevuppsatserna var mångfacetterade - utan direkt givna svar, med flera möjliga utgångspunkter - och var tämligen väl förankrade i dels en verklighet och dels i elevernas närmaste intresseområden.

För en tredje handlade det om autenticitet i fråga om stoff och redovisningsformer då nyhetsartiklar skulle läsas, tolkas och analyseras för att slutligen kommenteras. Redovisningsformer som recension och formellt brev begagnades vidare i arbetet med autenticitet.

Att arbeta med autenticitet kan vara ett sätt att fånga elevernas intresse, att väcka deras nyfikenhet och engagemang samt att motivera dem för att på ett bra sätt genomföra en given uppgift. Att eleverna upplever uppgifter/arbetssätt/stoff som autentiska/verklighetsförankrade kan få dem att se uppgifterna som mer meningsfulla för dem och deras framtid.
Flera av oss har sedan tidigare arbetat med koppling till autenticitetsbegreppet så att försöka verklighetsförankra undervisningen var inget direkt nytt. En av oss upplever att eleverna, å ena sidan, kan känna ökat engagemang genom autenticitet men att ändå grunder behöver gås igenom för att nå önskade resultat. Motivation, lust, engagemang, en känsla av meningsfullhet är viktiga faktorer i lärandet men det är också vissa baskunskaper. Lärare bör sträva efter att lokalisera gruppens intressen och nyfikenhet i utformning av sin undervisning, inhämtning av material och redovisningsformer och att försöka förankra detta i en verklighet - för att förbereda eleverna för framtidens studier, arbetsliv och samhällsliv. Att arbeta med autenticitet kräver tid, långsiktighet, målmedvetenhet och planering. Positiva resultat kanske inte kan ses direkt men kan säkert uppmätas och utvärderas över tid.
Goda exempel

Uppgift
Eleverna får beställningen och får göra sin egen planering i gruppen över det som ska göras. De sköter om allt från början till slut då de själva säljer det som gjorts i vår butik. Arbetsuppgiften sträcker sig över fyra gånger (veckor) där de ska tillverka bakverk inom fyra olika områden.
1. matbröd
2. kaffebröd
3. kakor 
4. tårtor & bakelser

De får, en på förhand, sortimentlista på vanligt förekommande sortiment i ett riktigt bageri. De ska i grupper bestämma vad de ska tillverka på respektive station. Utifrån deras planering ser de till att de har rätta råvaror, förbereder i god tid det som behövs till bakverken samt ska de även kunna ta emot beställningar (som vi lärare gjort och som inte ingår i det dagliga bageriarbetet då det är vanligt förekommande ute på konditorier att kunder beställer bröd och bakverk utanför det vanligt förekommande sortimentet.

Förbättringsarbete
Arbetet skulle kunna bli ännu bättre med exempelvis kamratbedömning (i grupp) då det blir mer konkret när inte läraren bedömer produkterna och arbetsinsatsen ensam. Då eleverna oftast är studiemotiverade i vårt ämne finns det inte direkt något jag kan utveckla (för att få dem mer intresserade i karaktärsämnet). Däremot kan jag försöka få dem mer intresserade av allt annat i samhället som man kan koppla till de ämnen jag lär ut, det gäller bara att hitta fler/mer kopplingar till allt. Vilket inte borde vara svårt.


Comments