Att utbildas till ett yrke på gymnasieskolans yrkesprogram

Beprövad erfarenhet

En tydlig gemensam reflektion är att olika yrkeslärare får träffas och utbyta erfarenheter och samtala kring lika och olika erfarenheter i våra respektive program. Det vill säga hur vi arbetar med att stärka elevernas yrkesidentitet. Vi ser att trots att innehållet i våra program ser ganska olika ut så har vi ändå mer likheter än olikheter och jobbar naturligtvis mot samma mål.
Goda exempel

Som ett gott exempel har vi valt att arbeta med en intervjuuppgift där vi ursprungligen tagit del av Eva Klopes forskning kring skapandet av yrkesidentitet i yrkesprogram.

Vi har fått ta del av Evas frågeställningar och anpassat de i våra respektive program. Ett gott exempel är intervjuer med elever i årskurs 2 på Hotell- och turismprogrammet, inriktning hotell och konferens. Projektet är ännu inte avslutat men vi kan redan se intressanta resultat och vi kan också göra spännande reflektioner. Till exempel blir det tydligt att elevernas förkunskaper och föreställningar om hur det är att t.ex. arbeta som hotellreceptionist ändras då de gått en tid på programmet samt varit på apl ute på hotell. Vi kan också se att det ser väldigt olika ut hur eleverna förstått programmets uppbyggnad innan de börjar här. Några trodde till exempel att det var ett mycket mer “praktiskt” program och blir förvånade över hur mycket teori det faktiskt är. Vi ser också att det är först då eleverna varit på apl som de faktiskt får en förståelse för själva yrkesidentiteten och yrkesstoltheten. Eftersom programmet inte har något “hotell” inne på skolan att arbeta i så är det självklart helt nödvändigt med goda apl-platser.
Comments