Att jobba med betygsmatriser

Beprövad erfarenhet

Gruppen har med varierad framgång provat att arbeta matriser utifrån Lars A:s modell. Problemet som vi upplevt är att det var väldigt komplicerat och man vet inte riktigt vad man egentligen gjort. Eftersom det är känslig information måste man ju vara helt säker på att bara den enskilde eleven kan se sin ”bedömning” i ett moment. Att följa Lars modell var oerhört krångligt för oss vanliga dödliga och man kände sig väldigt osäker. Vi hade behövt mycket mer stöd för att kunna använda oss av Lars modell som innefattar ett antal småprogram. Om tanken hade varit att vi skulle kunnat använda den hade Lars behövt vara med här idag.

Sammantaget konstaterar vi att vår grupp var dömd till undergång redan från början eftersom vi bara fick en timme med vår gruppledare i höstas, och han helt var bortplockad den 16/3. Vi tycker att man borde ha insett detta från början och inte startat gruppen över huvud taget.

Gruppen anser att det finns ett behov av ett system där man kan samla information om eleverna i varje kurs. Det bör finnas möjlighet att ha ett malldokument där man kan göra ändringar som gäller samtliga elever sedan syns i elevernas dokument (utan att ändra annat som gäller den enskilda eleven). På så sätt kan både mentor, elev och målsmän kontinuerligt se hur eleverna ligger till i olika kurser. 
Det är viktigt att tekniken är färdig så att ens grupper finns i systemet så att man inte behöver lägga tre timmar på varje grupp bara för att få in sina elever och sedan ytterligare tid för eventuella matriser. Det måste finnas ett smidigt och rättssäkert system, och varje lärare ska inte behöva uppfinna hjulet igen och igen.

Vårt förslag/tanke är att man skulle kunna använda dexter till detta. Om dexter gjordes mer flexibelt och “levande” över hela kurser, så skulle den enskilde läraren kunna lägga in en matris som ett antal gånger/kurs uppdaterades alternativt om man som lärare bara lägger in de uppgifter som ingår i kursen. Vidare tänker vi att färdiga dokument för studietaktsvarning och pedagogisk kartläggning skulle vara tillgängliga och att man som lärare enkelt kunde aktivera dessa om problem uppstår i en kurs. När man har skrivit in ett dylikt dokument i systemet skulle det kunna gå ett sms (per automatik) till målsmän om att nu finns ny information som du bör läsa.


Comments