Att använda film som ett pedagogiskt verktyg

Beprövad erfarenhet

Grupp 1
Det är lätt att spela in film. Var inte rädd för att det ska bli fel. Det är av misstagen vi lär oss. Det är ett bra hjälpmedel vid formativ bedömning i form av självbedömning och kamratbedömning. Det är också ett bra sätt att ge elever respons på till exempel en text de skrivit. På sfi är det bra att eleverna kan gå tillbaka och titta på filmer individuellt så många gånger de behöver. 

Grupp 2
Att använda film i undervisningen på en hemsida, till exempel på denna https://sites.google.com/a/ksgyf.se/kalmarsfi  innebär att eleverna kan se moment/filmer hur många gånger som helst, individanpassning, det är flexibelt, eleven kan se på filmerna var som helst och när som helst. Tillgången till hemsidan bidrar också till att höja måluppfyllelsen. Hemsidan är levande och det tillkommer filmer och det tas bort. Igenkänningsfaktorn när eleverna ser sina lärare agera är en positiv knuff i inlärningssituationen. 

Film är ett välkänt medium för eleverna att fokusera på, det är tacksamt och eleverna är vana att ta del av information genom rörliga bilder, tal och musik. Ofta blir de mer fokuserade och koncentrerade jämfört med att lyssna på en föreläsning av sin lärare. Nyanlända elever som inte har språket kan genom att visa upp på filmsekvenser för sin klass (filmade genom deras iPhones och uppkopplade till projektorduk) presenterar sig själv i olika sammanhang och därigenom ge en mer komplett bild av sig själv. 

Att med hjälp av inspelningar kunna visa på tydliga exempel av vad som är ett översiktligt, utförligt eller utförligt och nyanserat arbete, kan jag som lärare numera göra detta med en tydligare och individanpassat. högre kvalité än tidigare. Vi har alla fått frågan “vad ska jag göra för att få ett A” och med hjälp av dessa exempel kan man bättre förtydliga skillnaderna mellan de olika betygsnivåerna. Att kunna titta på gemensamma exempel och i dessa exempel visa på kvalitetsskillnader gör att det arbete vi lärare alltid gjort i formativt syfte nu kan göras.
Se filmer till höger för exempel. 

Sammantaget tycker vi att film är ett mycket bra digitalt verktyg som kan används på många olika sätt för att förstärka undervisningen. Idag har vi mest pratat från ett  lärarperspektiv men det finns oerhört mycket att upptäcka och utveckla för eleverna att arbeta med inom området.Goda exempel

Grupp 1
På sfi har vi valt att lägga våra filmer på en Site. Här hittar eleverna filmerna som de behöver i undervisningen eller när de arbetar på egen hand. korta.nu/kalmarsfi

Formativt:
Eleverna filmar sin teater/dans repetition för att kunna titta på sig själva, kompisarna och helheten. Detta för att dom själva ska kunna hitta utvecklingsområden enskilt och tillsammans med kompisarna och mig.
Hela klassen tittar på varandras filmer = kamratrespons och mina kommentarer. Eleverna filmar själva med sina datorer och lägger in det i Classroom. Eleverna kan då när som helst gå tillbaka och titta =  för att kunna gå vidare med samma uppgift.

Grupp 2

YouTube-video

YouTube-video

YouTube-videoComments