Källkritik


Källkritisk diskussion - journalistisk sökning och granskning av information

skickad 6 feb. 2014 06:26 av Hanna Berg Carlsson   [ uppdaterad 6 feb. 2014 08:07 ]

Jag fick igång rätt så intressanta diskussioner i en klass utifrån denna korta föreläsning av journalisten Markham Nolan (tillgängligt med engelska undertexter via Ted talks). 

Nolan tar upp hur media har förändrats på så vis att publiken nu är en drivande faktor i informations- och nyhetsskapandet, och såklart att mängden information har växt från att har varit rätt så kontrollerad och liten till att vara oöverskådlig. 

Han tar upp exempel på hur fort information sprids, och hur journalisters arbete mer och mer har gått från att leta information till att sålla bland den information som flödar emot dem. Men informationssökningskraven öka samtidigt på så vis att själv granskningsprocessen av en källa bygger på ett letande och ett problemlösande. 

Jag tycker att (åtminstone delar av) detta klipp gav bra ingångar till diskussion och belysta viktiga problem - även om det som Nolan beskriver är utpräglat journalistarbete så står varje enskild medborgare inför en liknande utmaning, nämligen att hitta metoder för att sålla och granska i det ständiga informationsflödet. Hur påverkar det oöverskådliga utbudet vårt beteende och vår syn på omvärlden? Hur påverkat det vår konsumtion av information och media? Är konsumtion rätt ord att använda? Hur mycket bidrar vi själva - till nyhetslöden och informationsutbud? Hur mycket påverkar vi, och på vilket sätt? Vad händer om det kritiska granskandet slutar? Vilka principer ska man utgå ifrån i sitt vardagliga kritiska tänkande? Frågorna att ställa är många. 

Problem/reflektion: 
Det här är en väldigt intressant diskussion, som eleverna ofta tycker är intressant - men det kräver ett sammanhang. Det blir alldeles för abstrakt att prata om kritiska förhållningssätt till sin (informations-)omvärld utanför en kontext. Koppla till elevernas värld utanför skolan! 

Eller såklart till en uppgift - vilken sorts uppgift kan man undra då. Förmågan att kritisk granska är kontextbunden och det finns sällan rätta svar eller snabba lösningar. För att det ska bli givande krävs därför mer avancerade frågeställningar i uppgiften - inte snabba svar. Försök lägga fokus på processen snarare än produkten, för att komma ifrån illusionen att man blir "färdig" med den här typen av reflektioner - för det blir man inte. 

Det är även viktigt att komma ihåg att lärandet inom ämnet följer de här reflektionerna - djup på det senare ger djup på det förstnämnda. 

Hanna Carlsson
Bibliotekarie på Jenny Nyströmsskolan

Jag visade två sektioner av föreläsningen: 2:00 - 5:20, samt 6:50 - 9:30. 

I samband med klippet och diskussionen som blev tog jag upp olika grundläggande saker inom källkritik, ungefär det som sammanfattas på den här sidan

1-1 of 1